Actualiteit

Augustus 2018

De Bijbel als spiegel voor een heilig leven

  23-08-2018

Een kernachtige samenvatting van de Schrift die een praktische leidraad vormt voor het dagelijks leven. De kerkvader Augustinus schreef een zogenaamde spiegel (speculum), bedoeld voor christenen om een heilig en vroom leven te leiden.

Lees meer


Juli 2018

“Met meer tijd had Nestorius Chalcedon kunnen accepteren”

  03-07-2018

De veroordeling van Nestorius was onterecht. Er is rehabilitatie nodig, vindt dr. Geurt Roffel. "Nestorius had met de juiste steun en inzichten het concilie van Chalcedon in 451 kunnen onderschrijven."

Lees meer


Juni 2018

Oudste fragment van Markus gepubliceerd

  01-06-2018

De Britse Egypt Exploration Society heeft onlangs het oudste bekende handschrift van het Markusevangelie gepubliceerd. Het dateert uit 150-250 na Christus.

Lees meer


Mei 2018

Lees auteurs van Vroege Kerk vanuit hun context en tijd

  01-05-2018

"Voor kerkvaders is Genesis een betrouwbare informatiebron", stelt prof. dr. Benno Zuiddam. Maar die informatie moet wel op de juiste wijze gekwalificeerd worden, reageert prof. dr. Johannes van Oort.

Lees meer


April 2018

Voor kerkvaders is Genesis betrouwbare informatiebron

  23-04-2018

De Vroege Kerk was van mening dat de Bijbel betrouwbare feiten bevat over de schepping, de zondeval, het verlossingswerk van Christus en het toekomstige herstel van al het geschapene, betoogt prof. dr. Benno A. Zuiddam.

Lees meer


Februari 2018

Britse historicus Nixey vertekent de opkomst van het christendom fanatiek

  05-02-2018

Bijna 300 jaar lang zijn de christenen streng vervolgd en werden er duizenden voor de leeuwen gegooid. Vanwege die vervolgingen hielden ze hun geheime samenkomsten in de catacomben. Daarvan getuigen de muurschilderingen in Rome en elders. De bekering van keizer Constantijn in het jaar 312 na Christus bracht pas vrijheid.

Lees meer


December 2017

Rond Kerst en Pasen vaak nepnieuws over Vroege Kerk

  13-12-2017

Speciaal in de christelijke feesttijd komt de seculiere pers met schokkend nieuws over het ontstaan van het christendom, constateert prof. dr. Johannes van Oort.

Lees meer

Ophef rond ‘verloren Bijbelboek’

  04-12-2017

Er is ophef ontstaan rond een zogenaamd verloren Bijbelboek. Het gaat om de "Openbaring van Jakobus". Amerikaanse wetenschappers vonden onlangs een aantal fragmenten in het oorspronkelijke Grieks terug.

Lees meer

Onderzoekers ontdekken fragmenten oude ‘punkbijbel’ in Oxford

  03-12-2017

Bijbelwetenschappers hebben enkele fragmenten aangetroffen van de 'Openbaring van Jacobus'. Het gaat niet om een 'verloren Bijbelboek' zoals media al snel beweerden, maar wel om een bijzondere vondst. Hierover berichtte de Volkskrant onlangs.

Lees meer


November 2017

De Bijbelse Jozef als type van Christus

  18-11-2017

Was de Bijbelse Jozef vooral een type van Christus of was hij een getraumatiseerde man die de schok van zijn jeugd nauwelijks te boven kon komen? Of was hij beide?

Lees meer