Actualiteit

Februari 2019

“Leerstoel Vroege Kerk aan TUA uniek”

  15-02-2019

"Tamelijk uniek", noemt dr. M. A. van Willigen zijn benoeming, die vrijdag inging, tot bijzonder hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn (TUA).

Lees meer

Dr. Van Willigen hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk aan TUA

  14-02-2019

Dr. M. A. van Willigen wordt vrijdag benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De leerstoel wordt opgericht door Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. Deze wil met de leerstoel "de verbinding tussen de huidige theologiebeoefening en de Vroege Kerk versterken en het onderzoek op dit gebied te stimuleren."

Lees meer

Vogels bestuderen in volière van Vroege Kerk

  08-02-2019

"Doe niet zo onbarmhartig en geef me er twee", zegt prof. dr. Paul van Geest als je vraagt welk boek hij meegrist als zijn bibliotheek in brand staat. Hij kiest voor de Belijdenissen en De Stad Gods van Augustinus. "Ik ga weer eens echt studeren."

Lees meer


December 2018

Vroege Kerk vierde eerst geen Kerst

  24-12-2018

Het kerstfeest valt in het Westen altijd op 25 december. Maar waar komt die datum eigenlijk vandaan? En hoe besteedden christenen in vroeger tijden aandacht aan de geboorte van Christus? Om die vragen te beantwoorden, is het nodig om terug te gaan naar de tijd van de Vroege Kerk.

Lees meer

Ratzinger kwam weer terug bij doopleer Vroege Kerk

  18-12-2018

De reformatorische leerkracht Matthijs van Ittersum promoveerde vorige maand op een onderzoek naar de aspecten van Augustinus' doopleer in de doopleer van de voormalige paus Joseph Ratzinger. Als zodanig is het een gewaagde onderneming om invloed van iemand aan te wijzen.

Lees meer

Prof. Van den Belt: Geestelijke strijd in de kerk is er in alle eeuwen

  17-12-2018

Er is een geestelijke strijd gaande in de gehele kerkgeschiedenis. Daarom kunnen we leren van de Vroege Kerk en de vroege Reformatie, stelde prof. dr. H. van den Belt zaterdag in Apeldoorn tijdens een jubileumavond van Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk.

Lees meer

Verwondering moet leiden tot lofprijzing

  15-12-2018

Augustinus verwondert zich in zijn werken over veel zaken. Hij verwondert zich het meest over God. Verwondering moet niet leiden tot ongeloof, maar tot lofprijzing van Hem.

Lees meer

Vroege Kerk als voorbeeld bij het tegen de stroom inroeien

  14-12-2018

De belangstelling voor Vroege Kerk groeit nog steeds. Het getuigend tegen de stroom inroeien als kenmerk van de eerste christenen is een spiegel voor onze tijd, zegt Marten van Willigen, oprichter van Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk.

Lees meer

Ehrman verslikt zich in de wonderlijke groei van het christendom

  12-12-2018

De Amerikaanse nieuwtestamenticus en historicus Bart D. Ehrman probeert in "De God van Galilea" een verklaring te geven voor de bijzondere ontwikkeling van het christendom.

Lees meer


November 2018

Promovendus Guido Jacobs: “Bijbelboek Genesis bij Augustinus is historisch én metaforisch”

  13-11-2018

De historische gebeurtenis van de schepping kan alleen met behulp van metaforen beschreven worden. Dat is het belangrijkste inzicht van Augustinus in de manier waarop het Bijbelboek Genesis de schepping weergeeft.

Lees meer