Actualiteit

November 2008

Apologetiek Cyprianus nog steeds confronterend

  27-11-2008

In het jaar 258 stierf Cyprianus, de kerkvader van Carthago, de marteldood. Is zijn levenswerk inmiddels allang passé? Wetenschappers kunnen zich nog altijd bezighouden met leven en werk van deze bisschop van lang geleden. Zo belegde het Centrum voor Patristisch Onderzoek dit jaar op initiatief van dr. Henk Bakker aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres over Cyprianus. Maar heeft Cyprianus ook de kerk van nu nog iets te bieden?

Lees meer


Oktober 2008

Klassieker Van der Meer heruitgegeven

  23-10-2008

De klassieker van Frits van der Meer over "Augustinus de zielzorger" (1947) is opnieuw uitgegeven. In 's-Hertogenbosch werd het boek gisteren door oud-premier Van Agt aangeboden aan oud-kardinaal Simonis.

Lees meer


September 2008

Een kerkvader die meer bestudeerd moet worden

  11-09-2008

Zijn adagium "Buiten de kerk geen enkel behoud" kreeg grote bekendheid. Maar wie Cyprianus was en waar hij verder voor stond, dat zullen niet zo heel veel mensen meer weten. Op een congres aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt morgen uitvoerig bij deze "inspirerende bisschop en martelaar" stilgestaan.

Lees meer

“Relaties christenen en joden tot ver in elfde eeuw hecht”

  09-09-2008

De relaties tussen christenen en joden waren, anders dan vaak wordt gedacht, tot ver in de elfde eeuw "hecht". Tot deze opmerkelijke conclusie komt Elizabeth Boddens Hosang in het proefschrift "Establishing boundaries", waarop ze morgen in Tilburg promoveert.

Lees meer

Vroegchristelijke kerkleiders waren niet anti-joods

  05-09-2008

De relaties tussen christelijke en joodse gelovigen waren tot ver in de 11e eeuw nog hecht, in tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen. Elizabeth Boddens Hosang concludeert dat op basis van kerkelijke wetsteksten uit de 4e tot de 6e eeuw, aangevuld met archeologische bronnen. De christelijke kerkvaders blijken niet anti-joods te zijn geweest, maar bezorgd over de populariteit van de joodse kerk onder christelijke gelovigen.

Lees meer


Juli 2008

Christus als type van de ware Jozef

  02-07-2008

Een exegese die warm, christocentrisch en appellerend is. Zo typeert dr. Marten van Willigen de prediking van de Latijnse kerkvader Ambrosius (337-397). Hij promoveerde woensdag in Nijmegen op een preek van Ambrosius over Jozef die hij in een vertaling uitgaf en van een uitgebreid filologisch commentaar voorzag.

Lees meer


Juni 2008

Eindelijk instituut voor kerkvaderstudie

  14-06-2008

Nederland is sinds gisteren weer een wetenschappelijk instituut rijker. En wat voor een instituut. Voor het eerst werken katholieke en protestantse wetenschappers in georganiseerd verband samen bij het bestuderen van de kerkvaders. Een oecumenische sprong voorwaarts, want vroeger gebruikten beide partijen de geschriften van de vaders juist om elkanders leer te bestrijden.

Lees meer

Kerkvaders: geen twistappel meer

  13-06-2008

Kerkvaders waren een eeuwenoude twistappel tussen protestanten en rooms-katholieken. Ze zijn nu een gezamenlijk object van studie voor het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO). Theologiehistorisch een unieke gebeurtenis, commentarieerde dr. E. P. Meijering vrijdag tijdens de officiële en drukbezochte opening van het CPO in Utrecht.

Lees meer


April 2006

Vertaling Judasevangelie

  15-04-2006

Het geheime verslag van de openbaring die Jezus in gesprek met Judas Iskariot vertelde tijdens de week voorafgaande aan de drie dagen dat hij Pasen vierde.

Lees meer

Verklaar Judas-evangelie niet meteen heilig

  15-04-2006

We moeten niet doen alsof het pas ontdekte Judas-evangelie een serieuze beschrijving geeft van de dood van Jezus. Het moet vooral gelezen worden als protest tegen de slechte reputatie van Judas. Het onlangs bekendgemaakte evangelie van Judas is volgens deskundigen afkomstig van gnostici van de tweede eeuw van de jaartelling. Professor Hans van Oort voegt daaraan toe dat diverse ideeën nog ouder zijn en voor een deel zijn te verbinden met voorstellingen die leefden in de christelijke oergemeente van Jeruzalem. Hij wijst dan op het gebruik van de heilige Naam (kennelijk de joodse naam van God, JHWH) die wordt gegeven aan Jezus. Dit element komt ook elders in het vroege christendom voor.

Lees meer