Actualiteit

Juli 2008

Christus als type van de ware Jozef

  02-07-2008

Een exegese die warm, christocentrisch en appellerend is. Zo typeert dr. Marten van Willigen de prediking van de Latijnse kerkvader Ambrosius (337-397). Hij promoveerde woensdag in Nijmegen op een preek van Ambrosius over Jozef die hij in een vertaling uitgaf en van een uitgebreid filologisch commentaar voorzag.

Lees meer


Juni 2008

Eindelijk instituut voor kerkvaderstudie

  14-06-2008

Nederland is sinds gisteren weer een wetenschappelijk instituut rijker. En wat voor een instituut. Voor het eerst werken katholieke en protestantse wetenschappers in georganiseerd verband samen bij het bestuderen van de kerkvaders. Een oecumenische sprong voorwaarts, want vroeger gebruikten beide partijen de geschriften van de vaders juist om elkanders leer te bestrijden.

Lees meer

Kerkvaders: geen twistappel meer

  13-06-2008

Kerkvaders waren een eeuwenoude twistappel tussen protestanten en rooms-katholieken. Ze zijn nu een gezamenlijk object van studie voor het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO). Theologiehistorisch een unieke gebeurtenis, commentarieerde dr. E. P. Meijering vrijdag tijdens de officiële en drukbezochte opening van het CPO in Utrecht.

Lees meer


April 2006

Vertaling Judasevangelie

  15-04-2006

Het geheime verslag van de openbaring die Jezus in gesprek met Judas Iskariot vertelde tijdens de week voorafgaande aan de drie dagen dat hij Pasen vierde.

Lees meer

Verklaar Judas-evangelie niet meteen heilig

  15-04-2006

We moeten niet doen alsof het pas ontdekte Judas-evangelie een serieuze beschrijving geeft van de dood van Jezus. Het moet vooral gelezen worden als protest tegen de slechte reputatie van Judas. Het onlangs bekendgemaakte evangelie van Judas is volgens deskundigen afkomstig van gnostici van de tweede eeuw van de jaartelling. Professor Hans van Oort voegt daaraan toe dat diverse ideeën nog ouder zijn en voor een deel zijn te verbinden met voorstellingen die leefden in de christelijke oergemeente van Jeruzalem. Hij wijst dan op het gebruik van de heilige Naam (kennelijk de joodse naam van God, JHWH) die wordt gegeven aan Jezus. Dit element komt ook elders in het vroege christendom voor.

Lees meer

Judasevangelie / De kus die Jezus bevrijdde

  15-04-2006

De vondst van het Evangelie van Judas is spectaculair voor wetenschappers, en voor anderen is het 'leuker dan de Da Vinci Code', zegt professor Hans van Oort. Vandaag wordt de Judas-tekst publiek gemaakt.

Lees meer

Judas is geen verrader in zijn eigen evangelie

  15-04-2006

Het oeroude evangelie van Judas toont een andere Judas dan de verrader uit de Bijbel. Bovendien biedt het document een inkijkje in het vroegste christendom. Vandaag wordt het Judasevangelie in Washington openbaar gemaakt. In een interview met Trouw gaat onderzoeker Hans van Oort voor het eerst in op de grote betekenis van de vondst hiervan. Van Oort is hoogleraar patristiek en gnostiek in Nijmegen. Hij heeft als een van de weinigen de tekst gezien.

Lees meer

Judas was de ware discipel

  15-04-2006

Het nieuw ontdekte Judasevangelie is waarschijnlijk terug te voeren op de christelijke oergemeente van Jeruzalem. De Nijmeegse hoogleraar Hans van Oort, een van de weinigen die de tekst zelf heeft gezien, beschrijft de vondst.

Lees meer


Maart 2006

Het Evangelie van Judas: feit en fictie

  02-03-2006

Zelden worden de woorden 'spectaculair' en 'kerkgeschiedenis' met elkaar in verband gebracht, maar sinds kort gebeurt het. Er is een stokoude kopie opgedoken van een verloren gewaand geschrift uit de tweede eeuw: het Evangelie van Judas. Experts spreken van "explosief" en "onthullend" materiaal. Wat zijn de feiten rond deze fascinerende vondst?

Lees meer


Juli 2005

Herontdekking van het graf van Paulus?

  19-07-2005

Bij opgravingen in de kerk van Sint-Paulus-buiten-de-Muren in Rome is een sarcofaag herontdekt waarin de apostel Paulus begraven zou zijn. Dat meldt het Vlaamse persbureau Kerknet en het Nederlandse Reformatorisch Dagblad.

Lees meer