Actualiteit

Juni 2009

“Met Athanasius staat of valt christelijk geloof”

  12-06-2009

Athanasius wordt weinig geciteerd, maar zijn belang voor de theologie kan niet worden onderschat, zo betoogde prof. dr. A. van de Beek vrijdag tijdens een symposium in Amsterdam over Godskennis en menswording.

Lees meer


Mei 2009

Vroege Kerk niet wereldvreemd

  29-05-2009

De vroegchristelijke kerk kreeg een steeds positievere visie op de samenleving. Paulus kende een levendige eindtijdverwachting. Latere nieuwtestamentische auteurs corrigeerden het negatieve imago dat een bekering tot het christendom meebracht.

Lees meer


April 2009

Klassieke én moderne kerkvader

  22-04-2009

Sinds enkele tientallen jaren is de gestage stroom van vertalingen van werken van Augustinus merkbaar toegenomen. Het is duidelijk: zijn preken en geschriften oefenen op velen een grote aantrekkingskracht uit. Daarbij is er een groeiend aantal (detail)studies aan deze kerkvader gewijd.

Lees meer


Maart 2009

Ambrosius, een moedige kerkvader

  06-03-2009

De kerkvader Ambrosius was een moedig mens. Hij had niet alleen de moed om tegen een Romeinse keizer in te gaan, maar ook om tegenwerpingen tegen de christelijke leer onder woorden te brengen en te weerleggen.

Lees meer


November 2008

Apologetiek Cyprianus nog steeds confronterend

  27-11-2008

In het jaar 258 stierf Cyprianus, de kerkvader van Carthago, de marteldood. Is zijn levenswerk inmiddels allang passé? Wetenschappers kunnen zich nog altijd bezighouden met leven en werk van deze bisschop van lang geleden. Zo belegde het Centrum voor Patristisch Onderzoek dit jaar op initiatief van dr. Henk Bakker aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres over Cyprianus. Maar heeft Cyprianus ook de kerk van nu nog iets te bieden?

Lees meer


Oktober 2008

Klassieker Van der Meer heruitgegeven

  23-10-2008

De klassieker van Frits van der Meer over "Augustinus de zielzorger" (1947) is opnieuw uitgegeven. In 's-Hertogenbosch werd het boek gisteren door oud-premier Van Agt aangeboden aan oud-kardinaal Simonis.

Lees meer


September 2008

Een kerkvader die meer bestudeerd moet worden

  11-09-2008

Zijn adagium "Buiten de kerk geen enkel behoud" kreeg grote bekendheid. Maar wie Cyprianus was en waar hij verder voor stond, dat zullen niet zo heel veel mensen meer weten. Op een congres aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt morgen uitvoerig bij deze "inspirerende bisschop en martelaar" stilgestaan.

Lees meer

“Relaties christenen en joden tot ver in elfde eeuw hecht”

  09-09-2008

De relaties tussen christenen en joden waren, anders dan vaak wordt gedacht, tot ver in de elfde eeuw "hecht". Tot deze opmerkelijke conclusie komt Elizabeth Boddens Hosang in het proefschrift "Establishing boundaries", waarop ze morgen in Tilburg promoveert.

Lees meer

Vroegchristelijke kerkleiders waren niet anti-joods

  05-09-2008

De relaties tussen christelijke en joodse gelovigen waren tot ver in de 11e eeuw nog hecht, in tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen. Elizabeth Boddens Hosang concludeert dat op basis van kerkelijke wetsteksten uit de 4e tot de 6e eeuw, aangevuld met archeologische bronnen. De christelijke kerkvaders blijken niet anti-joods te zijn geweest, maar bezorgd over de populariteit van de joodse kerk onder christelijke gelovigen.

Lees meer


Juli 2008

Christus als type van de ware Jozef

  02-07-2008

Een exegese die warm, christocentrisch en appellerend is. Zo typeert dr. Marten van Willigen de prediking van de Latijnse kerkvader Ambrosius (337-397). Hij promoveerde woensdag in Nijmegen op een preek van Ambrosius over Jozef die hij in een vertaling uitgaf en van een uitgebreid filologisch commentaar voorzag.

Lees meer