Actualiteit

November 2009

Het exegetische goud van kerkvaders

  18-11-2009

De exegese van de kerkvaders is een onuitputtelijke goudmijn, vindt dr. Marten van Willigen. "Het gaat de eerste kerkleraars om een diepere laag van de tekst, zonder tekort te doen aan de letterlijke betekenis."

Lees meer


September 2009

De boodschap van oude catacomben

  24-09-2009

Is de aandacht voor de zondeval en de erfzonde vooral aan de Reformatie toe te schrijven, of ligt de werkelijke fundering van dit leerstuk al eerder in de tijd? Kunnen we in de Vroege Kerk ook de overtuiging "Adams zonde is mijn zonde" terugvinden? En in welke vorm vinden we die dan terug? Zien we Adam en Eva bijvoorbeeld in catacombenschilderingen terug?

Lees meer


Augustus 2009

Filippi bleef trouw aan orthodoxe leer

  07-08-2009

De eerste christelijke gemeente in Europa ontstond in de Griekse stad Filippi. Maar hoe ging het met de Filippenzen toen Paulus er niet meer was? Aan de hand van oude documenten, inscripties en archeologische vondsten beschrijft theoloog dr. Eduard Verhoef hun geschiedenis.

Lees meer


Juli 2009

Nuchter geluid tegen hype met dwaalleer in Vroege Kerk

  16-07-2009

Het enthousiasme spat ervan af. Twee hoogleraren van de Vrije Universiteit, prof. Paul van Geest en prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte, raken niet uitgepraat over hun mammoetproject: een encyclopedie van het vroege christendom.

Lees meer

“Vroege Kerk groeide slechts geleidelijk”

  08-07-2009

De voorstelling dat de Vroege Kerk onder voortdurende verdrukking snel de wereld veroverde, klopt niet. Er was aanvankelijk niet veel vervolging en het christendom groeide geleidelijk. Nog tot in de derde eeuw was het veel kleiner dan het jodendom.

Lees meer


Juni 2009

Nieuw digitaal tijdschrift over Vroege Kerk

  25-06-2009

De Evangelische Theologische Academie (ETA) komt met een nieuw digitaal tijdschrift over de Vroege Kerk, met als titel Marturia.

Lees meer

“Met Athanasius staat of valt christelijk geloof”

  12-06-2009

Athanasius wordt weinig geciteerd, maar zijn belang voor de theologie kan niet worden onderschat, zo betoogde prof. dr. A. van de Beek vrijdag tijdens een symposium in Amsterdam over Godskennis en menswording.

Lees meer


Mei 2009

Vroege Kerk niet wereldvreemd

  29-05-2009

De vroegchristelijke kerk kreeg een steeds positievere visie op de samenleving. Paulus kende een levendige eindtijdverwachting. Latere nieuwtestamentische auteurs corrigeerden het negatieve imago dat een bekering tot het christendom meebracht.

Lees meer


April 2009

Klassieke én moderne kerkvader

  22-04-2009

Sinds enkele tientallen jaren is de gestage stroom van vertalingen van werken van Augustinus merkbaar toegenomen. Het is duidelijk: zijn preken en geschriften oefenen op velen een grote aantrekkingskracht uit. Daarbij is er een groeiend aantal (detail)studies aan deze kerkvader gewijd.

Lees meer


Maart 2009

Ambrosius, een moedige kerkvader

  06-03-2009

De kerkvader Ambrosius was een moedig mens. Hij had niet alleen de moed om tegen een Romeinse keizer in te gaan, maar ook om tegenwerpingen tegen de christelijke leer onder woorden te brengen en te weerleggen.

Lees meer