Actualiteit

April 2010

“Term “hellenisme” te veel een vergaarbak”

  09-04-2010

Voordat het mogelijk is om te zeggen dat het christendom in de eerste eeuwen beïnvloed werd door de Griekse cultuur, moet eerst beter afgebakend worden wat die "hellenisering" dan precies inhoudt. Dat heeft prof. dr. Chr. Markschies, rector van de Humboldt Universiteit in Berlijn, vrijdag in Amsterdam gezegd.

Lees meer

Unieke editie van Augustinus’ werk onder de hamer

  07-04-2010

In Parijs wordt op 18 mei een eerste editie van het verzameld werk van Augustinus geveild, die verzorgd is door Erasmus.

Lees meer


Maart 2010

Vroege Kerk was veel groter dan vermoed

  30-03-2010

De Vroege Kerk was veel groter dan in de handboeken wordt verondersteld. Men miskent daarmee het missionaire karakter van de vroeg-christelijke gemeenschap, stelt ds. A. J. Krol in zijn boek "Jesus Multinational". De groei-explosie van de kerk".

Lees meer

“Wortels evangeliën liggen in synagoge”

  26-03-2010

De eerste christenen wortelden in het Jodendom. Ze vierden de traditionele feesten en hoorden in de synagoge de Thora, de vijf boeken van Mozes. Vanuit de Joodse liturgie ontstonden de vier evangeliën.

Lees meer

“Gezag Petrusbrief staat los van auteurschap”

  05-03-2010

Al is een brief in het Nieuwe Testament niet geschreven door de auteur die in de canon wordt genoemd, dan ontneemt dat zijn gezag in de Bijbel niet. In zijn proefschrift over de tweede Petrusbrief bestrijdt promovendus Martin Ruf het auteurschap van Petrus van deze brief.

Lees meer


Januari 2010

Origines, een dwarse kerkvader

  15-01-2010

Om de kerkvader Origenes (ca. 185-254) hangt een sfeer van gnostiek. Niet helemaal ten onrechte als we zijn standaardwerk "Peri archôn" (De Basis) lezen.

Lees meer

Origenes was niet ongevoelig voor gnostiek

  15-01-2010

De kerkvader Origenes (ca. 185-254) nam expliciet afstand van de gnostiek en wilde in lijn blijven met de apostolische leer van de kerk. Toch kwam hij tot veronderstellingen die met gnostische opvattingen verwant waren. Dat maakt zijn verhouding tot deze stroming dubbelzinnig.

Lees meer


December 2009

Reformatie niet direct beïnvloed door Athanasius

  11-12-2009

De Reformatie is in zijn theologie niet rechtstreeks door Athanasius beïnvloed. Dat stelde dr. Aza Goudriaan vrijdag in Amsterdam tijdens een symposium over Athanasius.

Lees meer

Brief Syriër uit 72 na Christus noemt Jezus

  09-12-2009

Het oudste niet-christelijke getuigenis over Jezus Christus is waarschijnlijk kort na het jaar 72 te dateren. Een Syriër schreef een brief aan zijn zoon waarin hij het heeft over een "wijze koning."

Lees meer


November 2009

Belijdende kerk is strijdende kerk

  20-11-2009

Het belijden van de Vroege Kerk stuitte op veel tegenstand. Te midden van een heidense context betekende de Bijbel alles voor de eerste christenen. Dat is volgens dr. M. A. van Willigen de actualiteit van de exegese van de kerkvaders.

Lees meer