Actualiteit

Januari 2010

Origines, een dwarse kerkvader

  15-01-2010

Om de kerkvader Origenes (ca. 185-254) hangt een sfeer van gnostiek. Niet helemaal ten onrechte als we zijn standaardwerk "Peri archôn" (De Basis) lezen.

Lees meer

Origenes was niet ongevoelig voor gnostiek

  15-01-2010

De kerkvader Origenes (ca. 185-254) nam expliciet afstand van de gnostiek en wilde in lijn blijven met de apostolische leer van de kerk. Toch kwam hij tot veronderstellingen die met gnostische opvattingen verwant waren. Dat maakt zijn verhouding tot deze stroming dubbelzinnig.

Lees meer


December 2009

Reformatie niet direct beïnvloed door Athanasius

  11-12-2009

De Reformatie is in zijn theologie niet rechtstreeks door Athanasius beïnvloed. Dat stelde dr. Aza Goudriaan vrijdag in Amsterdam tijdens een symposium over Athanasius.

Lees meer

Brief Syriër uit 72 na Christus noemt Jezus

  09-12-2009

Het oudste niet-christelijke getuigenis over Jezus Christus is waarschijnlijk kort na het jaar 72 te dateren. Een Syriër schreef een brief aan zijn zoon waarin hij het heeft over een "wijze koning."

Lees meer


November 2009

Belijdende kerk is strijdende kerk

  20-11-2009

Het belijden van de Vroege Kerk stuitte op veel tegenstand. Te midden van een heidense context betekende de Bijbel alles voor de eerste christenen. Dat is volgens dr. M. A. van Willigen de actualiteit van de exegese van de kerkvaders.

Lees meer

Het exegetische goud van kerkvaders

  18-11-2009

De exegese van de kerkvaders is een onuitputtelijke goudmijn, vindt dr. Marten van Willigen. "Het gaat de eerste kerkleraars om een diepere laag van de tekst, zonder tekort te doen aan de letterlijke betekenis."

Lees meer


September 2009

De boodschap van oude catacomben

  24-09-2009

Is de aandacht voor de zondeval en de erfzonde vooral aan de Reformatie toe te schrijven, of ligt de werkelijke fundering van dit leerstuk al eerder in de tijd? Kunnen we in de Vroege Kerk ook de overtuiging "Adams zonde is mijn zonde" terugvinden? En in welke vorm vinden we die dan terug? Zien we Adam en Eva bijvoorbeeld in catacombenschilderingen terug?

Lees meer


Augustus 2009

Filippi bleef trouw aan orthodoxe leer

  07-08-2009

De eerste christelijke gemeente in Europa ontstond in de Griekse stad Filippi. Maar hoe ging het met de Filippenzen toen Paulus er niet meer was? Aan de hand van oude documenten, inscripties en archeologische vondsten beschrijft theoloog dr. Eduard Verhoef hun geschiedenis.

Lees meer


Juli 2009

Nuchter geluid tegen hype met dwaalleer in Vroege Kerk

  16-07-2009

Het enthousiasme spat ervan af. Twee hoogleraren van de Vrije Universiteit, prof. Paul van Geest en prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte, raken niet uitgepraat over hun mammoetproject: een encyclopedie van het vroege christendom.

Lees meer

“Vroege Kerk groeide slechts geleidelijk”

  08-07-2009

De voorstelling dat de Vroege Kerk onder voortdurende verdrukking snel de wereld veroverde, klopt niet. Er was aanvankelijk niet veel vervolging en het christendom groeide geleidelijk. Nog tot in de derde eeuw was het veel kleiner dan het jodendom.

Lees meer