Actualiteit

Juni 2010

“Eerste christenen eens over godheid Jezus Christus”

  11-06-2010

De eerste christenen waren het "verrassend" eens in hun verering van Jezus Christus als God.

Lees meer

Gezicht Herodes gereconstrueerd

  02-06-2010

Herodes Filippus II, viervorst over oostelijk Galilea ten tijde van Jezus' omwandeling, is met behulp van een nieuwe techniek beter herkenbaar dan ooit.

Lees meer


Mei 2010

Beroep op Augustinus breed en divers

  21-05-2010

Wie heeft gelijk als hij zich op kerkvader Augustinus beroept? De Latijnse kerkvader is zo breed dat hij geclaimd is door richtingen die soms haaks tegenover elkaar staan. Een symposium over de doorwerking van Augustinus in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, vrijdag aan de Vrije Universiteit, liet zien dat zowel Luther als Arminius zich op hem beriep.

Lees meer

“Erasmus kritisch over Augustinus”

  21-05-2010

De zestiende-eeuwse humanist Desiderius Erasmus moest weinig hebben van de genadeleer van de kerkvader Augustinus. Hij deed een grote stap in de richting die de denkers van de verlichting zouden inslaan: die van de eis dat mensen volkomen autonoom moeten kunnen zijn.

Lees meer


April 2010

Dr. Tom Wright vertrekt als bisschop

  28-04-2010

Dr. N. T. (Tom) Wright vertrekt per 31 augustus als bisschop van de Anglicaanse Kerk in het Engelse Durham. Hij wordt hoogleraar Nieuwe Testament en vroege christendom aan de universiteit van St. Andrews in Schotland.

Lees meer

“Term “hellenisme” te veel een vergaarbak”

  09-04-2010

Voordat het mogelijk is om te zeggen dat het christendom in de eerste eeuwen beïnvloed werd door de Griekse cultuur, moet eerst beter afgebakend worden wat die "hellenisering" dan precies inhoudt. Dat heeft prof. dr. Chr. Markschies, rector van de Humboldt Universiteit in Berlijn, vrijdag in Amsterdam gezegd.

Lees meer

Unieke editie van Augustinus’ werk onder de hamer

  07-04-2010

In Parijs wordt op 18 mei een eerste editie van het verzameld werk van Augustinus geveild, die verzorgd is door Erasmus.

Lees meer


Maart 2010

Vroege Kerk was veel groter dan vermoed

  30-03-2010

De Vroege Kerk was veel groter dan in de handboeken wordt verondersteld. Men miskent daarmee het missionaire karakter van de vroeg-christelijke gemeenschap, stelt ds. A. J. Krol in zijn boek "Jesus Multinational". De groei-explosie van de kerk".

Lees meer

“Wortels evangeliën liggen in synagoge”

  26-03-2010

De eerste christenen wortelden in het Jodendom. Ze vierden de traditionele feesten en hoorden in de synagoge de Thora, de vijf boeken van Mozes. Vanuit de Joodse liturgie ontstonden de vier evangeliën.

Lees meer

“Gezag Petrusbrief staat los van auteurschap”

  05-03-2010

Al is een brief in het Nieuwe Testament niet geschreven door de auteur die in de canon wordt genoemd, dan ontneemt dat zijn gezag in de Bijbel niet. In zijn proefschrift over de tweede Petrusbrief bestrijdt promovendus Martin Ruf het auteurschap van Petrus van deze brief.

Lees meer