Actualiteit

Februari 2011

Vier evangeliën verdienden het om richtsnoer te zijn

  26-02-2011

Waarom staan er maar vier evangeliën in de Bijbel? Er zijn toch veel meer evangeliën geschreven?

Lees meer

Vroege Kerk onderhield zondag al als rustdag

  19-02-2011

De Vroege Kerk zag het onderhouden van de zondag lang voor keizer Constantijn als een apostolische instelling. Primaire bronnen vanaf de tweede eeuw geven dit reeds aan, aldus prof. dr. Benno Zuiddam.

Lees meer

“Zondag in Vroege Kerk geen rustdag”

  02-02-2011

Een rustdag: dat was de zondag in de Vroege Kerk bepaald niet. "Dat stond gelijk aan zelfmoord. Er werd gewoon gewerkt." Dr. W. H. Th. Moehn hield dinsdag in Leiden het eerste van zes colleges over twintig eeuwen theologiseren over sabbat en zondag.

Lees meer


Januari 2011

Kerkvorst Sidonius stelde houvast in de kerk centraal

  27-01-2011

De Gallo-Romeinse bisschop Sidonius Apollinaris was een leidende figuur in een bijzondere periode. Terwijl het Romeinse Rijk instortte, slaagde hij erin een belangrijke rol in maatschappij en kerk te blijven spelen. Tot en met zaterdag staat de kerkvorst centraal tijdens een wetenschappelijk congres in Amsterdam.

Lees meer

Apologeten: aanpassen of afrekenen

  25-01-2011

Zo'n 1900 jaar geleden werd Justinus Martyr (Justinus de Martelaar) Flavia Neapolis in Palestina geboren. Vijftig jaar later zag Tertullianus in Carthago in Noord-Afrika het levenslicht. Beide Bijbeluitleggers staan bekend als apologeten, verdedigers van het christelijke geloof. Maar hun visie op verdedigen was niet gelijk. Justinus liet zich door de Griekse filosofie beïnvloeden, Tertullianus volgde een heel andere koers.

Lees meer

De eerste christelijke polemiek met de islam

  19-01-2011

In de fraaie tweetalige reeks Ad Fontes van Uitgeverij Meinema verscheen dit actuele en zeer interessante nieuwe deel, vertaald en toegelicht door Michiel Op de Coul (classicus, gastonderzoeker, verbonden aan het CPO) en Marcel Poorthuis (hoogleraar Interreligieuze dialoog).

Lees meer


December 2010

Alleen ketterij als de waarheid er al is

  03-12-2010

Wat was eerder in de Vroege Kerk: diversiteit of orthodoxie?

Lees meer


November 2010

Augustinus lichtend voorbeeld voor kerkelijke eenheid

  30-11-2010

De reformatorische gezindte kan een voorbeeld nemen aan de kerkvader Augustinus als het gaat om het omgaan met het eigen kerkelijk gelijk, stelt L. F. Kosten MA.

Lees meer

Graven naar het goud van de Vroege Kerk

  15-11-2010

In 2008 richtte Marten van Willigen de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk op om de actuele boodschap van de kerkvaders meer aandacht te geven. Om meer mensen bewust te maken van deze 'vergeten schatten' publiceert zijn stichting Nederlandse vertalingen van bronnen uit de eerste eeuwen van het christendom. Binnenkort verschijnt de nieuwste publicatie: het Dagboek Vroege Kerk. Marten van Willigen over goud delven bij Ambrosius, Augustinus en Eusebius.

Lees meer


Oktober 2010

Dode Zeerollen voortaan te bestuderen via Google

  22-10-2010

Google Israël zet in samenwerking met de Israëlische Oudheidkundige Dienst de Dode Zeerollen op internet. Het doel is wetenschappers en andere belangstellenden toegang te geven tot de 2000 jaar oude manuscripten.

Lees meer