Actualiteit

April 2011

“Laatste Avondmaal was op woensdag”

  20-04-2011

Het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn discipelen had niet plaats op Witte Donderdag, maar een dag eerder, stelt een christelijke Britse natuurwetenschapper.

Lees meer

Vroege Kerk had opmerkelijk vertrouwen in kracht Schrifttekst

  13-04-2011

In de Vroege Kerk konden de meeste mensen niet lezen of schrijven. De kerk leefde bij het gesproken Woord. Toch betekende dat volgens Morwenna Ludlow niet dat de Schrift geen gezag had.

Lees meer


Maart 2011

Zondag in Vroege Kerk heilige dag in plaats van sabbat

  04-03-2011

De kerk zag vanaf het begin de zondag als heilige dag die in de plaats kwam van de sabbat, zegt prof. dr. Benno Zuiddam in een reactie op mr. drs. P. Verhoeve en dr. W. Th. Moehn.

Lees meer


Februari 2011

Vroege Kerk werkte en kerkte op zondag

  26-02-2011

De Vroege Kerk onderhield de zondag al als rustdag, zo stelt prof. dr. Benno Zuiddam. Volgens mr. drs. P. Verhoeve en dr. W. Th. Moehn was dit eerder uitzondering dan regel.

Lees meer

Vier evangeliën verdienden het om richtsnoer te zijn

  26-02-2011

Waarom staan er maar vier evangeliën in de Bijbel? Er zijn toch veel meer evangeliën geschreven?

Lees meer

Vroege Kerk onderhield zondag al als rustdag

  19-02-2011

De Vroege Kerk zag het onderhouden van de zondag lang voor keizer Constantijn als een apostolische instelling. Primaire bronnen vanaf de tweede eeuw geven dit reeds aan, aldus prof. dr. Benno Zuiddam.

Lees meer

“Zondag in Vroege Kerk geen rustdag”

  02-02-2011

Een rustdag: dat was de zondag in de Vroege Kerk bepaald niet. "Dat stond gelijk aan zelfmoord. Er werd gewoon gewerkt." Dr. W. H. Th. Moehn hield dinsdag in Leiden het eerste van zes colleges over twintig eeuwen theologiseren over sabbat en zondag.

Lees meer


Januari 2011

Kerkvorst Sidonius stelde houvast in de kerk centraal

  27-01-2011

De Gallo-Romeinse bisschop Sidonius Apollinaris was een leidende figuur in een bijzondere periode. Terwijl het Romeinse Rijk instortte, slaagde hij erin een belangrijke rol in maatschappij en kerk te blijven spelen. Tot en met zaterdag staat de kerkvorst centraal tijdens een wetenschappelijk congres in Amsterdam.

Lees meer

Apologeten: aanpassen of afrekenen

  25-01-2011

Zo'n 1900 jaar geleden werd Justinus Martyr (Justinus de Martelaar) Flavia Neapolis in Palestina geboren. Vijftig jaar later zag Tertullianus in Carthago in Noord-Afrika het levenslicht. Beide Bijbeluitleggers staan bekend als apologeten, verdedigers van het christelijke geloof. Maar hun visie op verdedigen was niet gelijk. Justinus liet zich door de Griekse filosofie beïnvloeden, Tertullianus volgde een heel andere koers.

Lees meer

De eerste christelijke polemiek met de islam

  19-01-2011

In de fraaie tweetalige reeks Ad Fontes van Uitgeverij Meinema verscheen dit actuele en zeer interessante nieuwe deel, vertaald en toegelicht door Michiel Op de Coul (classicus, gastonderzoeker, verbonden aan het CPO) en Marcel Poorthuis (hoogleraar Interreligieuze dialoog).

Lees meer