Actualiteit

September 2012

Papyrusfragment rept van Jezus’ “vrouw”

  19-09-2012

Een nieuw ontdekt papyrusfragment uit de vierde eeuw laat zien dat sommige christenen dachten dat Jezus getrouwd was.

Lees meer

“Geen Paulusbekering voor keizer Constantijn”

  12-09-2012

Uit niets blijkt dat de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, een bekering kende zoals die van de apostel Paulus op de weg naar Damascus. Hij ruilde nooit in een keer zijn oude beschermgod in voor de God van de christenen.

Lees meer


Juni 2012

“Vroege christenen waren netwerkers”

  26-06-2012

Bisschoppen uit de Vroege Kerk gebruikten een modern aandoend systeem van communicatie en briefwisseling dat bijdroeg aan een snelle verbreiding van het christendom.

Lees meer

Bidden met de open ogen van verlangen

  14-06-2012

Dr. Marten van Willigen knielt op de plavuizen van de Agnietenkapel in Gouda, houdt het lichaam recht, de handen opgeheven en blikt met open ogen naar boven. "Dit was de gebedshouding van de Vroege Kerk."

Lees meer

Augustinus’ hartenkreten tot God

  13-06-2012

In de Agnietenkapel in Gouda heeft vanavond de presentatie plaats van het boek "Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk". Volgens auteur dr. Marten van Willigen kijkt de lezer de kerkvader in het hart.

Lees meer

Preken kerkvader Origenes ontdekt

  12-06-2012

In de Beierse Staatsbibliotheek in de Duitse stad München zijn onlangs Griekse handschriften van kerkvader Origenes (184/185 - 253/254) ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om preken over de Psalmen.

Lees meer

Bijbeluitleg van kerkvaders

  04-06-2012

In zijn brief aan de Galaten vertelt de apostel Paulus dat hij een serieus meningsverschil had met Petrus. Hij "weerstond hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was" (Gal. 2:11). Petrus had zich uit vrees voor de joden onttrokken aan de omgang die hij tot dan toe onderhield met heidenchristenen. Zelfs Barnabas, schrijft Paulus, liet zich meevoeren door deze "veinzing" van Petrus en de joden (2:13).

Lees meer


Mei 2012

“Augustinus sterker beïnvloed door manichese bronnen dan gedacht”

  01-05-2012

De plaats van Augustinus tussen Niceens christendom en manichees christendom is moeilijk te bepalen. Aldus prof. Jason BeDuhn in zijn bijdrage voor het Augustinus-congres dat vrijdag in Pretoria werd afgesloten.

Lees meer


April 2012

Prof. Van Oort belicht spiritualiteit Augustinus tijdens congres in Pretoria

  25-04-2012

"Nieuwe ontdekkingen uit Egypte tonen ons een nieuwe Augustinus", aldus prof. dr. J. van Oort. "Voor het eerst zien wij de spiritualiteit waarin de jonge Augustinus van zijn 18e tot ruim na zijn 28e jaar leefde."

Lees meer

Dr. J. A. van den Berg spreekt in Sebaldeburen over vreemdelingschap bij Augustinus

  18-04-2012

Met Augustinus erkent de gereformeerde gezindte wel het gevaar van seksuele verleidingen, maar voor carrièrezucht als oorzaak van vervreemding van God is veel minder oog.

Lees meer