Actualiteit

Juni 2012

Bijbeluitleg van kerkvaders

  04-06-2012

In zijn brief aan de Galaten vertelt de apostel Paulus dat hij een serieus meningsverschil had met Petrus. Hij "weerstond hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was" (Gal. 2:11). Petrus had zich uit vrees voor de joden onttrokken aan de omgang die hij tot dan toe onderhield met heidenchristenen. Zelfs Barnabas, schrijft Paulus, liet zich meevoeren door deze "veinzing" van Petrus en de joden (2:13).

Lees meer


Mei 2012

“Augustinus sterker beïnvloed door manichese bronnen dan gedacht”

  01-05-2012

De plaats van Augustinus tussen Niceens christendom en manichees christendom is moeilijk te bepalen. Aldus prof. Jason BeDuhn in zijn bijdrage voor het Augustinus-congres dat vrijdag in Pretoria werd afgesloten.

Lees meer


April 2012

Prof. Van Oort belicht spiritualiteit Augustinus tijdens congres in Pretoria

  25-04-2012

"Nieuwe ontdekkingen uit Egypte tonen ons een nieuwe Augustinus", aldus prof. dr. J. van Oort. "Voor het eerst zien wij de spiritualiteit waarin de jonge Augustinus van zijn 18e tot ruim na zijn 28e jaar leefde."

Lees meer

Dr. J. A. van den Berg spreekt in Sebaldeburen over vreemdelingschap bij Augustinus

  18-04-2012

Met Augustinus erkent de gereformeerde gezindte wel het gevaar van seksuele verleidingen, maar voor carrièrezucht als oorzaak van vervreemding van God is veel minder oog.

Lees meer


Maart 2012

“Jodendom in tijd van Paulus geen wettische godsdienst”

  28-03-2012

Het is tegenwoordig niet langer mogelijk om met droge ogen te beweren dat het Jodendom of het farizeïsme van Paulus' dagen een wettische godsdienst was waarin de Jood uit eigen kracht probeerde het behoud te bewerken.

Lees meer

Onderwijsdoelen bij Augustinus

  19-03-2012

Voor Augustinus was kennis geen kwestie van verstandelijk weten op zichzelf. De vierde-eeuwse kerkvader bezag onderwijs en kennis in een breder kader. Met welk doel geeft iemand onderwijs? Waarvoor wordt kennis gebruikt? Zulke vragen laten zien dat over kennis en onderwijs een theologisch en moreel oordeel te geven is.

Lees meer


Januari 2012

Studiedag Augustinus: Nu nog D-day, maar V-day komt eraan

  28-01-2012

Zorgt God wel voor deze wereld? Voor de kerkvader Augustinus was het antwoord zonneklaar, zo bleek vrijdag op een studiemiddag in Utrecht: ja. "Tegenover de heidense noodlotsleer legde Augustinus alle nadruk op de bijzondere persoonlijke zorg van God voor alles wat op deze wereld gebeurt."

Lees meer

Onder de indruk van gebeden Vroege Kerk

  26-01-2012

"Bidden is de communicatie met de hoogste God. Wij kunnen iets leren van de gebeden van de gelovigen uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis", zo betoogde dr. M. A. van Willigen woensdagavond in Grafhorst.

Lees meer


December 2011

Johannes: geestelijk evangelie op basis van feiten

  31-12-2011

Is het Johannesevangelie veel meer een geestelijk dan een historisch evangelie?

Lees meer

Augustinus als ervaren pedagoog

  27-12-2011

Studie als geestelijke oefening, gericht op de verandering van het léven. Welke docent zou er niet jaloers op zijn als hij dat effect in het leven van zijn student zag? Voor kerkvader Augustinus was levensvernieuwing het doel van onderwijs. En vooral: intieme kennis van God.

Lees meer