Actualiteit

Oktober 2012

Vrouwen in de kerkgeschiedenis: Perpetua en Felicitas

  11-10-2012

De inwoners van de Noord-Afrikaanse stad Carthago konden op 7 maart van het jaar 203 in de grote arena weer eens een schouwspel meemaken waarin - op bevel van de Romeinse autoriteiten - een aantal christenen ter dood werden gebracht. Onder hen bevonden zich twee jonge vrouwen: de rijke Perpetua en haar slavin Felicitas.

Lees meer


September 2012

Koptische tekst over Jezus vrouw geeft interessante blik op apocriefe evangeliën

  22-09-2012

Het deze week gepresenteerde papyrusfragment dat rept over de vrouw van Jezus, geeft geen betrouwbare historische informatie over Jezus, aldus prof. dr. J. van Oort. Wel biedt het een interessante blik op de achtergrond van apocriefe evangeliën.

Lees meer

“Keizer Constantijn bevorderde eenheid christendom”

  20-09-2012

Of de keuze van keizer Constantijn nu werd ingegeven door politieke drijfveren of door een persoonlijke roeping, is niet duidelijk. Wel staat vast dat Constantijn een belangrijke rol heeft gespeeld in de eenwording van het christendom.

Lees meer

“Augustinus kan identificatiefiguur zijn”

  20-09-2012

"Augustinus gaat ervan uit dat de werkelijkheid één is. De relevantie hiervan voor ons is dat geloof en studie niet twee aparte werkelijkheden zijn. Augustinus kan zo een identificatiefiguur voor ons zijn." Dat zei dr. J. A. van den Berg woensdagavond tijdens een open avond van theologendispuut GTSD Bonifatius.

Lees meer

Papyrusfragment rept van Jezus’ “vrouw”

  19-09-2012

Een nieuw ontdekt papyrusfragment uit de vierde eeuw laat zien dat sommige christenen dachten dat Jezus getrouwd was.

Lees meer

“Geen Paulusbekering voor keizer Constantijn”

  12-09-2012

Uit niets blijkt dat de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, een bekering kende zoals die van de apostel Paulus op de weg naar Damascus. Hij ruilde nooit in een keer zijn oude beschermgod in voor de God van de christenen.

Lees meer


Juni 2012

“Vroege christenen waren netwerkers”

  26-06-2012

Bisschoppen uit de Vroege Kerk gebruikten een modern aandoend systeem van communicatie en briefwisseling dat bijdroeg aan een snelle verbreiding van het christendom.

Lees meer

Bidden met de open ogen van verlangen

  14-06-2012

Dr. Marten van Willigen knielt op de plavuizen van de Agnietenkapel in Gouda, houdt het lichaam recht, de handen opgeheven en blikt met open ogen naar boven. "Dit was de gebedshouding van de Vroege Kerk."

Lees meer

Augustinus’ hartenkreten tot God

  13-06-2012

In de Agnietenkapel in Gouda heeft vanavond de presentatie plaats van het boek "Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk". Volgens auteur dr. Marten van Willigen kijkt de lezer de kerkvader in het hart.

Lees meer

Preken kerkvader Origenes ontdekt

  12-06-2012

In de Beierse Staatsbibliotheek in de Duitse stad München zijn onlangs Griekse handschriften van kerkvader Origenes (184/185 - 253/254) ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om preken over de Psalmen.

Lees meer