Onderzoekers ontdekken fragmenten oude ‘punkbijbel’ in Oxford1

Bijbelwetenschappers hebben enkele fragmenten aangetroffen van de ‘Openbaring van Jacobus’. Het gaat niet om een ‘verloren Bijbelboek’ zoals media al snel beweerden, maar wel om een bijzondere vondst. Hierover berichtte de Volkskrant onlangs.

Bij de ontdekking gaat het om een Griekse versie van het al in een koptische vertaling bekende geschrift. In de ‘Openbaring van Jacobus’, vermoedelijk rond 200 geschreven, bereidt Jezus zijn broer Jacobus voor op de tijd na Jezus’ dood en op Jacobus’ eigen dood. Het gaat om een zogenaamd ‘gnostisch’ geschrift.

In het artikel van de Volkskrant geeft bijbelwetenschapper aan de VU Amsterdam Cor Hoogerwerf aan dat het hier niet om een bijbelboek gaat. Het heeft nooit deel uitgemaakt van de Bijbel. ‘Werken zoals deze Openbaring van Jakobus zaten destijds ook al aan de randen van de hoofdstroming’, aldus Hoogerwerf. ‘Je had nogal wat plaatselijke groepen die dit soort werken aanhingen. Bij dit soort teksten stelt men een figuur uit de omgeving van Jezus centraal, om een soort tegennarratief tegen de orthodoxie uit te dragen.’

Desondank is de ontdekking volgens ontdekker Geoffrey Smith wel bijzonder, omdat er van het werk geen Griekse vertaling uit de Oudheid was overgebleven. De fragmenten maken onderdeel uit van een grote hoeveelheid papyrussen die rond 1900 in het Egyptische plaatsje Oxyrhyngus zijn ontdekt.

Bron

1
Bron: Volkskrant, 3-12-2017, Maarten Keulemans.