Gezicht Herodes gereconstrueerd1

Herodes Filippus II, viervorst over oostelijk Galilea ten tijde van Jezus’ omwandeling, is met behulp van een nieuwe techniek beter herkenbaar dan ooit.

De Canadese muntenspecialist Jean-Philippe Fontanille reconstrueerde zijn gezicht uit de weinige munten met zijn beeltenis die nog bestaan. Met nieuwe computertechnieken koppelde hij de beste gedeelten van de gevonden exemplaren aan elkaar. Munten met afbeeldingen van een van de Herodessen zijn zeer zeldzaam, vanwege het Bijbelse verbod op het maken van gesneden beelden. Ze zijn bovendien vaak erg gehavend en afgevlakt door het gebruik.

De Herodes van wie Fontanille de beeltenis reconstrueerde, was de eerste Joodse heerser die zijn beeltenis op een munt liet slaan. Hij was de zoon van Herodes de Grote en wordt in de Bijbel in Lukas 3:1 genoemd: “En in het vijftiende jaar der regering van den keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea (…).”