Dr. Van Willigen hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk aan TUA1

Dr. M. A. van Willigen wordt vrijdag benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De leerstoel wordt opgericht door Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. Deze wil met de leerstoel “de verbinding tussen de huidige theologiebeoefening en de Vroege Kerk versterken en het onderzoek op dit gebied te stimuleren.”

Als hoogleraar zal dr. Van Willigen zich onder meer bezighouden met de wetenschappelijke doordenking van liturgische aspecten in de Vroege Kerk, met name het gebruik van psalmen, hymnen en oden. In een volgend project komt de positie van de Heilige Geest aan de orde.

Van Willigen, gepromoveerd op de exegese van kerkvader Ambrosius, is oprichter van de stichting. Ook is hij docent nieuwtestamentisch Grieks aan de VU en de PThU. Op 20 juni aanvaardt hij zijn ambt als hoogleraar.