Derde Week van de Vroege Kerk: samen luisteren naar eerste christenen1

Voor de derde keer vindt vanaf maandag de Week van de Vroege Kerk plaats. „Ik kijk er naar uit om samen te luisteren naar wat de Vroege Kerk ons wil leren”, zegt prof. dr. M. A. van Willigen.

De week, georganiseerd door de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), loopt van maandag tot en met vrijdag, legt hoogleraar en initiatiefnemer prof. Van Willigen uit.

Wat houdt deze week in?

„Het is een week waarin er elke dag een lezing of college over de Vroege Kerk wordt gegeven door de TUA. We willen daarmee luisteraars en bezoekers een beter inzicht geven in de Vroege Kerk. Dit jaar houden we de week voor de derde keer. Direct na mijn benoeming als hoogleraar in 2019 werd de week voor de eerste keer georganiseerd. Het verschil met vorige jaren is dat er –door de coronamaatregelen– geen symposium op woensdag plaatsvindt, maar een digitale lezing.”

Voor wie is deze week bedoeld?

„Voor iedereen die interesse heeft in de Vroege Kerk. We stellen bewust geen voorwaarde aan kerkelijke achtergrond of opleidingsniveau.”

Wat staat er op het programma?

„Het programma is zo breed mogelijk opgezet. Ik beschouw het als een voorrecht om op verschillende facetten te kunnen focussen. We denken na over hoe Augustinus de Romeinenbrief uitlegde, over de hymnen van zijn leermeester Ambrosius en over Chrysostomus’ oproep om de naaste lief te hebben als jezelf, aan de hand van Psalm 42.”

Een bijzondere combinatie…

„Psalm 42 is hoe dan ook een ongelooflijk belangrijke psalm geweest in de Vroege Kerk. Bij vele honderden doopplaatsen uit die tijd treffen we symboliek rondom het doopvont aan. Vaak gaat het dan om herten die hun hoofd begerig opsteken naar de waterfontein. Zonder enige twijfel is dat gelieerd aan Psalm 42. Uit archeologische vondsten weten we dit zeker. Tijdens de lezing ga ik in op de vraag hoe de verbinding is met de uitleg van deze psalm. Chrysostomus geeft een fantastische exegese over de wijze waarop dit in het leven van de gelovige functioneert. Dat verlangen van het hert, dat is nu precies het verlangen van de gelovige, zo staat een gelovige in het leven, gegrepen door de liefde van Christus. Dat werkt Chrysostomus heel mooi uit en wil ik graag naar voren brengen.”

Waar kijkt u zelf het meest naar uit?

„Alle avonden zijn uiteraard mooi. Ik kijk er naar uit om samen te luisteren naar wat de Vroege Kerk ons wil leren, naar dat wat je denken nuanceert, opbouwt en opscherpt. Het bevat veel facetten waar we vandaag de dag veel aan hebben en waar het om gaat in het geloofsleven.

Naar de vrijdaglezing kijk ik het meest uit. Het mooiste wat ik mag doen, is anderen voorhouden hoe rijk het is om vanuit liefde te mogen leven, liefde te ontvangen en weer door te geven, waarbij we Christus steeds als Verlosser, maar ook als Voorbeeld voor ogen mogen houden. Hij is het ultieme bewijs van Gods liefde voor een zondige mensheid.”

Bron

1
Bron: RD, Kerk & religie, 13-11-2021, Bastiaan van Soest.