De eerste christelijke polemiek met de islam1

In de fraaie tweetalige reeks Ad Fontes van Uitgeverij Meinema verscheen dit actuele en zeer interessante nieuwe deel, vertaald en toegelicht door Michiel Op de Coul (classicus, gastonderzoeker, verbonden aan het CPO) en Marcel Poorthuis (hoogleraar Interreligieuze dialoog).

Tot de eerste grote christelijke woordvoerders in het debat tussen christenen en moslims behoren Johannes van Damascus (± 675-750) en zijn jongere tijdgenoot Theodorus Abu Qurra. Zij schreven een serie aansprekende, merendeels in dialoogvorm gecomponeerde, korte geschriften waarin islam en christendom tegenover elkaar worden geplaatst.

De teksten staan in het teken van de controverse, zijn apologetisch én polemisch van aard, maar ontstonden in een tijd waarin de betrekkingen tussen christenen en moslims eigenlijk niet onder grote spanning stonden: deze controverse is een boeiende interreligieuze woordenstrijd op ongeëvenaard niveau.

Net als alle eerdere delen in de reeks bevat deze uitgave naast de Nederlandse vertaling de originele (Griekse) tekst.

Bron

1
Bron: Bron: Centrum voor Patristisch Onderzoek, 19-01-2011.