Catacomben Rome weer open na grootschalige restauratie1

De catacomben onder de Italiaanse hoofdstad Rome vertellen het verhaal van de christelijke gemeenten in de eerste eeuwen na Christus. Een deel van de rijk beschilderde catacomben – die van Domitilla – is door Duitse en Oostenrijkse specialisten gerestaureerd.

Eind juni gaan de catacomben – samen met een bijbehorend museum – open. Deze week konden genodigden kennisnemen van de restauratie van de Domitillacatacomben: een 12 kilometer lang gangenstelsel in vier lagen onder de stad. Daarin bevinden zich 26.000 graven van christenen uit de tweede tot en met de vijfde eeuw.

Bron

1