Bevlogenheid van Vroege Kerk als wenkend voorbeeld voor deze tijd1

De eerste christenen hadden een Emmaüservaring in hun aangesproken worden door Christus. Diezelfde bevlogenheid mag ons ook weer in vuur en vlam zetten.

Dat stelt dr. Nathan Witkamp naar aanleiding van het tienjarig jubileum van Marturia, een e-magazine over de Vroege Kerk dat wordt uitgegeven door het Evangelisch College in Zwijndrecht. Dr. Witkamp is docent aan de opleiding theologie van het Evangelisch College en hoofdredacteur van Marturia.

Ter gelegenheid van het jubileum is een keur aan artikelen uit tien jaar Marturia gebundeld in het boek “Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk” (uitg. Jongbloed, Heerenveen). De bundel is geredigeerd door dr. Witkamp en prof. dr. M. A. van Willigen (bijzonder hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit Apeldoorn) en bevat artikelen van negen deskundigen op het gebied van het vroege christendom. De uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Evangelisch College en Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. Naar aanleiding van de bundel werd vrijdag in Zwijndrecht een minisymposium gehouden.

Gratis

Het e-magazine Marturia verschijnt één keer per jaar en wordt naar zo’n 700 digitale adressen gestuurd. Daarnaast is het voor iedereen gratis toegankelijk via de website. Veel artikelen zijn intussen gebaseerd op zelfstandig onderzoek, aldus dr. Witkamp. “We hanteren twee criteria: een bijdrage moet zowel academisch verantwoord zijn als toegankelijk voor een breed publiek, dat wil zeggen verwoord in begrijpelijke taal. Op deze wijze slaan we een brug tussen academie en geloofsgemeenschap, met als doel een bescheiden bijdrage te leveren aan een groeiend historisch bewustzijn van de kerk van vandaag.”

Actualiteit

Dr. Witkamp raakt enthousiast als hij de actualiteit van de Vroege Kerk aan de orde stelt. “Want of we ons er nu bewust van zijn of niet, we staan op de schouders van het voorgeslacht en niet in de laatste plaats op die van de Vroege Kerk. Zij vormen de eerste generaties christenen en stonden nog dicht bij het vuur. Zij zijn de eersten die de Bijbel gelezen, bewaard en overgeleverd hebben. Tegelijkertijd hebben zij diepgaand op de inhoud ervan gereflecteerd, zoals geïllustreerd door de leer van de Drie-eenheid, wat voor de kerkvaders ten diepste een mysterie blijft. Het is belangrijk om te onderkennen dat, ondanks de onderlinge verschillen, de vroege christenen het eens waren over de fundamenten van het geloof, zoals verwoord in het Apostolicum en de Geloofsbelijdenis van Nicea. Bij deze katholieke lijn mogen wij aansluiting zoeken.”

Spiegel

De Vroege Kerk houdt ons ook een spiegel voor, aldus Witkamp. “Een ontmoeting met de kerkvaders tilt ons uit boven onze eigen tijd en cultuur. Dit helpt ons om de huidige tijdgeest te herkennen en scherp te blijven op ontwikkelingen in kerk en samenleving.”

Daarnaast is studie van de Vroege Kerk in het naoorlogse Nederland bijzonder actueel geworden als gevolg van secularisatie en ontkerkelijking, zegt Witkamp. “Net als in de Vroege Kerk vormt de hedendaagse kerk een minderheid binnen een multireligieuze samenleving. Vanwege deze interessante parallel is het zinvol om te zien hoe de eerste generaties christenen vormgaven aan hun christen-zijn, hoe ze zich verhielden tot de overheid en hoe ze reageerden op tegenstand en vervolging.”

Vanuit een diepe bewogenheid brachten de kerkvaders de medemens in ontmoeting met Christus, aldus de hoofdredacteur van Marturia. “Ze hadden een eigen Emmaüservaring, waardoor zij zich aangesproken wisten door Christus en hun hart was gaan branden voor Hem. Vandaar de titel van onze jubileumuitgave: “Door Christus aangesproken”. Uit alles blijkt dat er in het hart van de kerkvaders een heilig vuur was ontstoken door de ontmoeting met Christus. Zij wisten zich door Hem aangesproken. Wanneer we nu die Vroege Kerk ontmoeten, kan het niet anders dan dat die bevlogenheid op ons overslaat. Zo dragen wij bij aan de katholieke dimensie van het geloof, de verbinding van de kerk van de eeuwen.”

Bron

1
Bron: RD, 26-04-2019, Klaas van der Zwaag.