Augustijns Verband wil kennis over kerkvader bundelen1

Om de kennis over de kerkvader Augustinus en zijn geschriften te verbreden en te verdiepen wordt het Augustijns Verband opgericht.

Nu bundelt het platform Augustijnse Beweging veel kennis en contacten. Maar de beweging wil verbreding.

Doel van het Augustijns Verband is “(religieuze) organisaties, groepen en personen die zich verbonden voelen met Augustinus, met elkaar te verbinden door onder meer te netwerken rond activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus of de augustijnse spiritualiteit.”

De presentatie van het verband vindt op 10 november plaats in de Paterskerk in Eindhoven. Daar vindt die dag een studiedag over Augustinus plaats.

Bron

1