Actualiteit

December 2018

Vroege Kerk vierde eerst geen Kerst

  24-12-2018

Het kerstfeest valt in het Westen altijd op 25 december. Maar waar komt die datum eigenlijk vandaan? En hoe besteedden christenen in vroeger tijden aandacht aan de geboorte van Christus? Om die vragen te beantwoorden, is het nodig om terug te gaan naar de tijd van de Vroege Kerk.

Lees meer

Ratzinger kwam weer terug bij doopleer Vroege Kerk

  18-12-2018

De reformatorische leerkracht Matthijs van Ittersum promoveerde vorige maand op een onderzoek naar de aspecten van Augustinus' doopleer in de doopleer van de voormalige paus Joseph Ratzinger. Als zodanig is het een gewaagde onderneming om invloed van iemand aan te wijzen.

Lees meer

Prof. Van den Belt: Geestelijke strijd in de kerk is er in alle eeuwen

  17-12-2018

Er is een geestelijke strijd gaande in de gehele kerkgeschiedenis. Daarom kunnen we leren van de Vroege Kerk en de vroege Reformatie, stelde prof. dr. H. van den Belt zaterdag in Apeldoorn tijdens een jubileumavond van Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk.

Lees meer

Verwondering moet leiden tot lofprijzing

  15-12-2018

Augustinus verwondert zich in zijn werken over veel zaken. Hij verwondert zich het meest over God. Verwondering moet niet leiden tot ongeloof, maar tot lofprijzing van Hem.

Lees meer

Vroege Kerk als voorbeeld bij het tegen de stroom inroeien

  14-12-2018

De belangstelling voor Vroege Kerk groeit nog steeds. Het getuigend tegen de stroom inroeien als kenmerk van de eerste christenen is een spiegel voor onze tijd, zegt Marten van Willigen, oprichter van Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk.

Lees meer

Ehrman verslikt zich in de wonderlijke groei van het christendom

  12-12-2018

De Amerikaanse nieuwtestamenticus en historicus Bart D. Ehrman probeert in "De God van Galilea" een verklaring te geven voor de bijzondere ontwikkeling van het christendom.

Lees meer


November 2018

Promovendus Guido Jacobs: “Bijbelboek Genesis bij Augustinus is historisch én metaforisch”

  13-11-2018

De historische gebeurtenis van de schepping kan alleen met behulp van metaforen beschreven worden. Dat is het belangrijkste inzicht van Augustinus in de manier waarop het Bijbelboek Genesis de schepping weergeeft.

Lees meer


Augustus 2018

De Bijbel als spiegel voor een heilig leven

  23-08-2018

Een kernachtige samenvatting van de Schrift die een praktische leidraad vormt voor het dagelijks leven. De kerkvader Augustinus schreef een zogenaamde spiegel (speculum), bedoeld voor christenen om een heilig en vroom leven te leiden.

Lees meer


Juli 2018

“Met meer tijd had Nestorius Chalcedon kunnen accepteren”

  03-07-2018

De veroordeling van Nestorius was onterecht. Er is rehabilitatie nodig, vindt dr. Geurt Roffel. "Nestorius had met de juiste steun en inzichten het concilie van Chalcedon in 451 kunnen onderschrijven."

Lees meer


Juni 2018

Oudste fragment van Markus gepubliceerd

  01-06-2018

De Britse Egypt Exploration Society heeft onlangs het oudste bekende handschrift van het Markusevangelie gepubliceerd. Het dateert uit 150-250 na Christus.

Lees meer


Mei 2018

Lees auteurs van Vroege Kerk vanuit hun context en tijd

  01-05-2018

"Voor kerkvaders is Genesis een betrouwbare informatiebron", stelt prof. dr. Benno Zuiddam. Maar die informatie moet wel op de juiste wijze gekwalificeerd worden, reageert prof. dr. Johannes van Oort.

Lees meer


April 2018

Voor kerkvaders is Genesis betrouwbare informatiebron

  23-04-2018

De Vroege Kerk was van mening dat de Bijbel betrouwbare feiten bevat over de schepping, de zondeval, het verlossingswerk van Christus en het toekomstige herstel van al het geschapene, betoogt prof. dr. Benno A. Zuiddam.

Lees meer


Februari 2018

Britse historicus Nixey vertekent de opkomst van het christendom fanatiek

  05-02-2018

Bijna 300 jaar lang zijn de christenen streng vervolgd en werden er duizenden voor de leeuwen gegooid. Vanwege die vervolgingen hielden ze hun geheime samenkomsten in de catacomben. Daarvan getuigen de muurschilderingen in Rome en elders. De bekering van keizer Constantijn in het jaar 312 na Christus bracht pas vrijheid.

Lees meer

Actualiteit archief
2022 (3)
2021 (6)
2020 (8)
2019 (15)
2018 (13)
2017 (10)
2016 (3)
2015 (6)
2014 (7)
2013 (8)
2012 (28)
2011 (22)
2010 (21)
2009 (13)
2008 (8)
2006 (6)
2005 (1)