Actualiteit

December 2012

Vroege Kerk geloofde in eeuwig leven voor jonggestorven kinderen

  14-12-2012

De Vroege Kerk geloofde in de opstanding en het eeuwige leven voor jonggestorven kinderen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van dr. Jos Ossewaarde naar christelijke kindersarcofagen in grafkamers in Romeinse catacomben, in kerken in de stad Rome en in musea binnen en buiten Italië.

Lees meer


Oktober 2012

Nieuw “evangelie van Jezus’ vrouw” hoogstwaarschijnlijk onecht

  27-10-2012

Ruim een maand geleden werd het met veel bombarie gepresenteerd, nu hoor je er bijna niemand meer over: "Het Evangelie van Jezus' vrouw". Wat is er intussen gebeurd? Het zogeheten nieuw "evangelie" is hoogstwaarschijnlijk onecht.

Lees meer

Ieder z’n eigen Constantijn

  25-10-2012

De bekering van Constantijn de Grote vond niet plaats door een droom of visioen aan de vooravond van de slag bij de Milvische brug. Hij deed er zijn hele leven over. In zijn hart bleef de keizer altijd soldaat. Prof. dr. Paul Stephenson: "Constantijn zocht steun bij de goden of God die hem de overwinning brachten."

Lees meer

Constantijn pompte miljoenen in kerkbouw

  25-10-2012

Na zijn overwinning bij de Milvische brug in 312 pompte Constantijn miljoenen in de kerkbouw. In Rome, in Bethlehem, in Jeruzalem. "We hebben geen altaren en tempels nodig", hadden de apologeten altijd gezegd, en de christelijke kerk kwam bijna 300 jaar lang samen in woningen en huiskerken. Dat veranderde voorgoed.

Lees meer

Constantijn, heerser onder de heiligen

  24-10-2012

Keizer Constantijn stichtte in 330 een christelijke stad: Constantinopel. Toch leek het "nieuwe Rome" in veel opzichten op de oude hoofdstad van het Romeinse Rijk: het lag op zeven heuvels, met een centraal forum, een keizerlijk paleis en een paardenrenbaan. Alleen stonden er meer kerken dan tempels.

Lees meer

De zondag van Constantijn

  24-10-2012

Constantijn de Grote riep de zondag uit tot algemene rustdag in het hele Romeinse Rijk. Boeren mochten zo nodig vrij en ongehinderd het werk op de akkers verrichten. Zelf trok de keizer zich het liefst terug in zijn gebedsruimte, waar hij de Schriften ter hand nam en zich wijdde aan de overdenking van de goddelijk geïnspireerde beloften.

Lees meer

Liturgie na Constantijn: van martelaar naar monnik

  24-10-2012

De kerkvrede van Constantijn in 313 heeft grote gevolgen voor de manier waarop christenen hun samenkomst inrichten. In plaats van de vaak verborgen vieringen ten tijde van de martelaren komt de publieke liturgie, inclusief alle pracht en praal en plechtigheden.

Lees meer

Dr. W. Dekker: Kerstening cultuur na Constantijn zegen voor Europa

  24-10-2012

Mede dankzij Constantijn de Grote werd het christelijk geloof diep verankerd in de Europese cultuur. Ondanks alle problemen van vermenging van kerk en staat is dat voor Europa en de wereld een grote zegen geweest, betoogt dr. W. Dekker.

Lees meer

Dr. A. van de Beek: Verbinding kerk en macht na Constantijn voert weg van het kruis

  24-10-2012

Na Constantijn heeft de kerk zich verbonden met aardse macht. Dat moet wel wegvoeren van het kruis van Christus, stelt prof. dr. A. van de Beek.

Lees meer

Slag bij de Milvische brug veranderde alles

  24-10-2012

Zeventien eeuwen geleden, op 28 oktober 312, versloeg keizer Constantijn zijn zwager en rivaal Maxentius bij de Milvische brug in Rome. De overwinning vormde een scharnierpunt in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Maar ook de gelaatstrekken van de kerk veranderden voorgoed.

Lees meer

Vrouwen in de kerkgeschiedenis: Perpetua en Felicitas

  11-10-2012

De inwoners van de Noord-Afrikaanse stad Carthago konden op 7 maart van het jaar 203 in de grote arena weer eens een schouwspel meemaken waarin - op bevel van de Romeinse autoriteiten - een aantal christenen ter dood werden gebracht. Onder hen bevonden zich twee jonge vrouwen: de rijke Perpetua en haar slavin Felicitas.

Lees meer


September 2012

Koptische tekst over Jezus vrouw geeft interessante blik op apocriefe evangeliën

  22-09-2012

Het deze week gepresenteerde papyrusfragment dat rept over de vrouw van Jezus, geeft geen betrouwbare historische informatie over Jezus, aldus prof. dr. J. van Oort. Wel biedt het een interessante blik op de achtergrond van apocriefe evangeliën.

Lees meer

“Keizer Constantijn bevorderde eenheid christendom”

  20-09-2012

Of de keuze van keizer Constantijn nu werd ingegeven door politieke drijfveren of door een persoonlijke roeping, is niet duidelijk. Wel staat vast dat Constantijn een belangrijke rol heeft gespeeld in de eenwording van het christendom.

Lees meer

“Augustinus kan identificatiefiguur zijn”

  20-09-2012

"Augustinus gaat ervan uit dat de werkelijkheid één is. De relevantie hiervan voor ons is dat geloof en studie niet twee aparte werkelijkheden zijn. Augustinus kan zo een identificatiefiguur voor ons zijn." Dat zei dr. J. A. van den Berg woensdagavond tijdens een open avond van theologendispuut GTSD Bonifatius.

Lees meer

Papyrusfragment rept van Jezus’ “vrouw”

  19-09-2012

Een nieuw ontdekt papyrusfragment uit de vierde eeuw laat zien dat sommige christenen dachten dat Jezus getrouwd was.

Lees meer

“Geen Paulusbekering voor keizer Constantijn”

  12-09-2012

Uit niets blijkt dat de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, een bekering kende zoals die van de apostel Paulus op de weg naar Damascus. Hij ruilde nooit in een keer zijn oude beschermgod in voor de God van de christenen.

Lees meer


Juni 2012

“Vroege christenen waren netwerkers”

  26-06-2012

Bisschoppen uit de Vroege Kerk gebruikten een modern aandoend systeem van communicatie en briefwisseling dat bijdroeg aan een snelle verbreiding van het christendom.

Lees meer

Bidden met de open ogen van verlangen

  14-06-2012

Dr. Marten van Willigen knielt op de plavuizen van de Agnietenkapel in Gouda, houdt het lichaam recht, de handen opgeheven en blikt met open ogen naar boven. "Dit was de gebedshouding van de Vroege Kerk."

Lees meer

Augustinus’ hartenkreten tot God

  13-06-2012

In de Agnietenkapel in Gouda heeft vanavond de presentatie plaats van het boek "Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk". Volgens auteur dr. Marten van Willigen kijkt de lezer de kerkvader in het hart.

Lees meer

Preken kerkvader Origenes ontdekt

  12-06-2012

In de Beierse Staatsbibliotheek in de Duitse stad München zijn onlangs Griekse handschriften van kerkvader Origenes (184/185 - 253/254) ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om preken over de Psalmen.

Lees meer

Bijbeluitleg van kerkvaders

  04-06-2012

In zijn brief aan de Galaten vertelt de apostel Paulus dat hij een serieus meningsverschil had met Petrus. Hij "weerstond hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was" (Gal. 2:11). Petrus had zich uit vrees voor de joden onttrokken aan de omgang die hij tot dan toe onderhield met heidenchristenen. Zelfs Barnabas, schrijft Paulus, liet zich meevoeren door deze "veinzing" van Petrus en de joden (2:13).

Lees meer


Mei 2012

“Augustinus sterker beïnvloed door manichese bronnen dan gedacht”

  01-05-2012

De plaats van Augustinus tussen Niceens christendom en manichees christendom is moeilijk te bepalen. Aldus prof. Jason BeDuhn in zijn bijdrage voor het Augustinus-congres dat vrijdag in Pretoria werd afgesloten.

Lees meer


April 2012

Prof. Van Oort belicht spiritualiteit Augustinus tijdens congres in Pretoria

  25-04-2012

"Nieuwe ontdekkingen uit Egypte tonen ons een nieuwe Augustinus", aldus prof. dr. J. van Oort. "Voor het eerst zien wij de spiritualiteit waarin de jonge Augustinus van zijn 18e tot ruim na zijn 28e jaar leefde."

Lees meer

Dr. J. A. van den Berg spreekt in Sebaldeburen over vreemdelingschap bij Augustinus

  18-04-2012

Met Augustinus erkent de gereformeerde gezindte wel het gevaar van seksuele verleidingen, maar voor carrièrezucht als oorzaak van vervreemding van God is veel minder oog.

Lees meer


Maart 2012

“Jodendom in tijd van Paulus geen wettische godsdienst”

  28-03-2012

Het is tegenwoordig niet langer mogelijk om met droge ogen te beweren dat het Jodendom of het farizeïsme van Paulus' dagen een wettische godsdienst was waarin de Jood uit eigen kracht probeerde het behoud te bewerken.

Lees meer

Onderwijsdoelen bij Augustinus

  19-03-2012

Voor Augustinus was kennis geen kwestie van verstandelijk weten op zichzelf. De vierde-eeuwse kerkvader bezag onderwijs en kennis in een breder kader. Met welk doel geeft iemand onderwijs? Waarvoor wordt kennis gebruikt? Zulke vragen laten zien dat over kennis en onderwijs een theologisch en moreel oordeel te geven is.

Lees meer


Januari 2012

Studiedag Augustinus: Nu nog D-day, maar V-day komt eraan

  28-01-2012

Zorgt God wel voor deze wereld? Voor de kerkvader Augustinus was het antwoord zonneklaar, zo bleek vrijdag op een studiemiddag in Utrecht: ja. "Tegenover de heidense noodlotsleer legde Augustinus alle nadruk op de bijzondere persoonlijke zorg van God voor alles wat op deze wereld gebeurt."

Lees meer

Onder de indruk van gebeden Vroege Kerk

  26-01-2012

"Bidden is de communicatie met de hoogste God. Wij kunnen iets leren van de gebeden van de gelovigen uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis", zo betoogde dr. M. A. van Willigen woensdagavond in Grafhorst.

Lees meer

Actualiteit archief
2022 (3)
2021 (6)
2020 (8)
2019 (15)
2018 (13)
2017 (10)
2016 (3)
2015 (6)
2014 (7)
2013 (8)
2012 (28)
2011 (22)
2010 (21)
2009 (13)
2008 (8)
2006 (6)
2005 (1)