Actualiteit

December 2011

Johannes: geestelijk evangelie op basis van feiten

  31-12-2011

Is het Johannesevangelie veel meer een geestelijk dan een historisch evangelie?

Lees meer

Augustinus als ervaren pedagoog

  27-12-2011

Studie als geestelijke oefening, gericht op de verandering van het léven. Welke docent zou er niet jaloers op zijn als hij dat effect in het leven van zijn student zag? Voor kerkvader Augustinus was levensvernieuwing het doel van onderwijs. En vooral: intieme kennis van God.

Lees meer


November 2011

Vrijspraak voor beschuldiging christendom van plagiaat wegens gebrek aan bewijs

  26-11-2011

Pleegde het christendom plagiaat?

Lees meer

De troon van Pergamum

  05-11-2011

Op een heuvel, 300 meter boven de Turkse stad Bergama, liggen de resten van de antieke stad Pergamum. Van de tempel, die in 129 na Christus ter ere van keizer Trajanus werd gebouw, staan alleen nog een paar zuilen overeind. De christelijke gemeente is helemaal verdwenen.

Lees meer


Oktober 2011

“Oudste christelijke inscriptie gevonden”

  03-10-2011

Onderzoekers hebben in Rome naar eigen zeggen de oudste christelijke inscriptie in steen gevonden. De steen die gedateerd wordt in de tweede helft van de tweede eeuw na Christus, is in beheer bij het Capitolijnse Museum (Musei Capitolini) in Rome.

Lees meer

Dít leer je van de Vroege Kerk

  01-10-2011

Het vroege christendom - is dat niet iets 'uit de oude doos'? Vier deskundigen bewijzen het tegendeel aan de hand van actuele lessen uit de eerste eeuwen.

Lees meer


Augustus 2011

Apologetiek Vroege Kerk: Redeneren in het licht van Gods daden

  27-08-2011

Wat kunnen we leren van de apologeten uit de Vroege Kerk?

Lees meer


Juli 2011

Mogelijk graf van apostel Filippus ontdekt

  27-07-2011

Italiaanse archeologen beweren het graf van de apostel Filippus ontdekt te hebben bij de resten van de oude stad Hierapolis, nabij de Turkse stad Pamukkale, in het zuidwesten van Turkije.

Lees meer


Mei 2011

“Uitverkiezing maakt dankbaar en nederig”

  20-05-2011

De leer van de uitverkiezing bij Augustinus maakt mensen niet onzeker of passief, maar dankbaar en nederig, juist stimulerend om te volharden in de genade. Daarbij is verkiezing geen individualistisch gebeuren, maar wordt ze beleefd in de gemeenschap.

Lees meer

CPO-congres kerkvaders: Mensen verlangen naar directe bronnen

  19-05-2011

Mensen verlangen naar directe bronnen en laven zich daar waar ze direct voedsel ontvangen, aldus prof. dr. W. J. Janse. Hij illustreerde er gisteravond in Utrecht de relevantie van de kerkvaders mee.

Lees meer

Kerkgebouw uitgegraven in verdwenen stad Laodicea

  18-05-2011

Turkse archeologen hebben op de plaats waar in de eerste eeuwen na Christus de stad Laodicea lag, de restanten van een kerk ontdekt. Volgens opgravingsleider Celal Simsek is het bedehuis gebouwd tussen 313 en 320, direct na het einde van een periode waarin christenen werden vervolgd.

Lees meer

Patristisch congres over vorming mens

  18-05-2011

Het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) houdt deze week in Utrecht zijn eerste internationale congres. Er zijn 35 sprekers uit 10 landen en van 13 universiteiten.

Lees meer


April 2011

“Laatste Avondmaal was op woensdag”

  20-04-2011

Het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn discipelen had niet plaats op Witte Donderdag, maar een dag eerder, stelt een christelijke Britse natuurwetenschapper.

Lees meer

Vroege Kerk had opmerkelijk vertrouwen in kracht Schrifttekst

  13-04-2011

In de Vroege Kerk konden de meeste mensen niet lezen of schrijven. De kerk leefde bij het gesproken Woord. Toch betekende dat volgens Morwenna Ludlow niet dat de Schrift geen gezag had.

Lees meer


Maart 2011

Zondag in Vroege Kerk heilige dag in plaats van sabbat

  04-03-2011

De kerk zag vanaf het begin de zondag als heilige dag die in de plaats kwam van de sabbat, zegt prof. dr. Benno Zuiddam in een reactie op mr. drs. P. Verhoeve en dr. W. Th. Moehn.

Lees meer


Februari 2011

Vroege Kerk werkte en kerkte op zondag

  26-02-2011

De Vroege Kerk onderhield de zondag al als rustdag, zo stelt prof. dr. Benno Zuiddam. Volgens mr. drs. P. Verhoeve en dr. W. Th. Moehn was dit eerder uitzondering dan regel.

Lees meer

Vier evangeliën verdienden het om richtsnoer te zijn

  26-02-2011

Waarom staan er maar vier evangeliën in de Bijbel? Er zijn toch veel meer evangeliën geschreven?

Lees meer

Vroege Kerk onderhield zondag al als rustdag

  19-02-2011

De Vroege Kerk zag het onderhouden van de zondag lang voor keizer Constantijn als een apostolische instelling. Primaire bronnen vanaf de tweede eeuw geven dit reeds aan, aldus prof. dr. Benno Zuiddam.

Lees meer

“Zondag in Vroege Kerk geen rustdag”

  02-02-2011

Een rustdag: dat was de zondag in de Vroege Kerk bepaald niet. "Dat stond gelijk aan zelfmoord. Er werd gewoon gewerkt." Dr. W. H. Th. Moehn hield dinsdag in Leiden het eerste van zes colleges over twintig eeuwen theologiseren over sabbat en zondag.

Lees meer


Januari 2011

Kerkvorst Sidonius stelde houvast in de kerk centraal

  27-01-2011

De Gallo-Romeinse bisschop Sidonius Apollinaris was een leidende figuur in een bijzondere periode. Terwijl het Romeinse Rijk instortte, slaagde hij erin een belangrijke rol in maatschappij en kerk te blijven spelen. Tot en met zaterdag staat de kerkvorst centraal tijdens een wetenschappelijk congres in Amsterdam.

Lees meer

Apologeten: aanpassen of afrekenen

  25-01-2011

Zo'n 1900 jaar geleden werd Justinus Martyr (Justinus de Martelaar) Flavia Neapolis in Palestina geboren. Vijftig jaar later zag Tertullianus in Carthago in Noord-Afrika het levenslicht. Beide Bijbeluitleggers staan bekend als apologeten, verdedigers van het christelijke geloof. Maar hun visie op verdedigen was niet gelijk. Justinus liet zich door de Griekse filosofie beïnvloeden, Tertullianus volgde een heel andere koers.

Lees meer

De eerste christelijke polemiek met de islam

  19-01-2011

In de fraaie tweetalige reeks Ad Fontes van Uitgeverij Meinema verscheen dit actuele en zeer interessante nieuwe deel, vertaald en toegelicht door Michiel Op de Coul (classicus, gastonderzoeker, verbonden aan het CPO) en Marcel Poorthuis (hoogleraar Interreligieuze dialoog).

Lees meer

Actualiteit archief
2022 (3)
2021 (6)
2020 (8)
2019 (15)
2018 (13)
2017 (10)
2016 (3)
2015 (6)
2014 (7)
2013 (8)
2012 (28)
2011 (22)
2010 (21)
2009 (13)
2008 (8)
2006 (6)
2005 (1)