Actualiteit

December 2010

Alleen ketterij als de waarheid er al is

  03-12-2010

Wat was eerder in de Vroege Kerk: diversiteit of orthodoxie?

Lees meer


November 2010

Augustinus lichtend voorbeeld voor kerkelijke eenheid

  30-11-2010

De reformatorische gezindte kan een voorbeeld nemen aan de kerkvader Augustinus als het gaat om het omgaan met het eigen kerkelijk gelijk, stelt L. F. Kosten MA.

Lees meer

Graven naar het goud van de Vroege Kerk

  15-11-2010

In 2008 richtte Marten van Willigen de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk op om de actuele boodschap van de kerkvaders meer aandacht te geven. Om meer mensen bewust te maken van deze 'vergeten schatten' publiceert zijn stichting Nederlandse vertalingen van bronnen uit de eerste eeuwen van het christendom. Binnenkort verschijnt de nieuwste publicatie: het Dagboek Vroege Kerk. Marten van Willigen over goud delven bij Ambrosius, Augustinus en Eusebius.

Lees meer


Oktober 2010

Dode Zeerollen voortaan te bestuderen via Google

  22-10-2010

Google Israël zet in samenwerking met de Israëlische Oudheidkundige Dienst de Dode Zeerollen op internet. Het doel is wetenschappers en andere belangstellenden toegang te geven tot de 2000 jaar oude manuscripten.

Lees meer

Dode Zeerollen op internet

  19-10-2010

Onderzoekers en andere belangstellenden wereldwijd krijgen via internet toegang tot de Dode Zeerollen.

Lees meer

Oase voor onderzoek naar Augustinus

  05-10-2010

Een knarsende deur biedt toegang tot het oude klooster Mariënhage in Eindhoven, waarin het Augustijns Instituut is gehuisvest. Het instituut timmert flink aan de weg met Augustinus. Zaterdag werd het eerste deel van een trilogie van traktaten van de kerkvader over het evangelie volgens Johannes gepresenteerd.

Lees meer


Augustus 2010

Ds. Koppelaar: gegrepen door het verlangen van Irenaeus

  20-08-2010

Zijn naam zei hem lange tijd bijna niets. Totdat hij als student het werk van de kerkvader onder ogen kreeg en zijn visie op het toekomstige vrederijk las. Ds. J. Koppelaar (60), hersteld hervormd predikant te Abbenbroek, over zijn leermeester Irenaeus: "Af en toe hield ik de adem in, zozeer was ik onder de indruk van wat hij schrijft over de realiteit van Christus' wederkomst."

Lees meer


Juli 2010

“We hebben de gewoonte om de kerkvaders te lezen, verloren”

  19-07-2010

De geschriften van de kerkvaders zijn populair onder christenen. "De moderne theologie, die niets van de Bijbel overlaat, zijn veel christenen meer dan zat", zegt patroloog dr. Petra Heldt, directeur van het Thomas C. Oden Instituut voor Patristische Studies (TOPS) in Jeruzalem. "Christenen zoeken geestelijk voedsel en bij de kerkvaders vinden ze dat."

Lees meer


Juni 2010

Iconen Petrus en Paulus gevonden onder Rome

  23-06-2010

In een catacombe onder een modern kantoorgebouw in een woonwijk in Rome zijn de twee vroegst bekende iconen van de apostelen Petrus en Paulus gevonden.

Lees meer

“Eerste christenen eens over godheid Jezus Christus”

  11-06-2010

De eerste christenen waren het "verrassend" eens in hun verering van Jezus Christus als God.

Lees meer

Gezicht Herodes gereconstrueerd

  02-06-2010

Herodes Filippus II, viervorst over oostelijk Galilea ten tijde van Jezus' omwandeling, is met behulp van een nieuwe techniek beter herkenbaar dan ooit.

Lees meer


Mei 2010

Beroep op Augustinus breed en divers

  21-05-2010

Wie heeft gelijk als hij zich op kerkvader Augustinus beroept? De Latijnse kerkvader is zo breed dat hij geclaimd is door richtingen die soms haaks tegenover elkaar staan. Een symposium over de doorwerking van Augustinus in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, vrijdag aan de Vrije Universiteit, liet zien dat zowel Luther als Arminius zich op hem beriep.

Lees meer

“Erasmus kritisch over Augustinus”

  21-05-2010

De zestiende-eeuwse humanist Desiderius Erasmus moest weinig hebben van de genadeleer van de kerkvader Augustinus. Hij deed een grote stap in de richting die de denkers van de verlichting zouden inslaan: die van de eis dat mensen volkomen autonoom moeten kunnen zijn.

Lees meer


April 2010

Dr. Tom Wright vertrekt als bisschop

  28-04-2010

Dr. N. T. (Tom) Wright vertrekt per 31 augustus als bisschop van de Anglicaanse Kerk in het Engelse Durham. Hij wordt hoogleraar Nieuwe Testament en vroege christendom aan de universiteit van St. Andrews in Schotland.

Lees meer

“Term “hellenisme” te veel een vergaarbak”

  09-04-2010

Voordat het mogelijk is om te zeggen dat het christendom in de eerste eeuwen beïnvloed werd door de Griekse cultuur, moet eerst beter afgebakend worden wat die "hellenisering" dan precies inhoudt. Dat heeft prof. dr. Chr. Markschies, rector van de Humboldt Universiteit in Berlijn, vrijdag in Amsterdam gezegd.

Lees meer

Unieke editie van Augustinus’ werk onder de hamer

  07-04-2010

In Parijs wordt op 18 mei een eerste editie van het verzameld werk van Augustinus geveild, die verzorgd is door Erasmus.

Lees meer


Maart 2010

Vroege Kerk was veel groter dan vermoed

  30-03-2010

De Vroege Kerk was veel groter dan in de handboeken wordt verondersteld. Men miskent daarmee het missionaire karakter van de vroeg-christelijke gemeenschap, stelt ds. A. J. Krol in zijn boek "Jesus Multinational". De groei-explosie van de kerk".

Lees meer

“Wortels evangeliën liggen in synagoge”

  26-03-2010

De eerste christenen wortelden in het Jodendom. Ze vierden de traditionele feesten en hoorden in de synagoge de Thora, de vijf boeken van Mozes. Vanuit de Joodse liturgie ontstonden de vier evangeliën.

Lees meer

“Gezag Petrusbrief staat los van auteurschap”

  05-03-2010

Al is een brief in het Nieuwe Testament niet geschreven door de auteur die in de canon wordt genoemd, dan ontneemt dat zijn gezag in de Bijbel niet. In zijn proefschrift over de tweede Petrusbrief bestrijdt promovendus Martin Ruf het auteurschap van Petrus van deze brief.

Lees meer


Januari 2010

Origines, een dwarse kerkvader

  15-01-2010

Om de kerkvader Origenes (ca. 185-254) hangt een sfeer van gnostiek. Niet helemaal ten onrechte als we zijn standaardwerk "Peri archôn" (De Basis) lezen.

Lees meer

Origenes was niet ongevoelig voor gnostiek

  15-01-2010

De kerkvader Origenes (ca. 185-254) nam expliciet afstand van de gnostiek en wilde in lijn blijven met de apostolische leer van de kerk. Toch kwam hij tot veronderstellingen die met gnostische opvattingen verwant waren. Dat maakt zijn verhouding tot deze stroming dubbelzinnig.

Lees meer

Actualiteit archief
2022 (3)
2021 (6)
2020 (8)
2019 (15)
2018 (13)
2017 (10)
2016 (3)
2015 (6)
2014 (7)
2013 (8)
2012 (28)
2011 (22)
2010 (21)
2009 (13)
2008 (8)
2006 (6)
2005 (1)