Actualiteit

Juni 2023

Waarom werden mensen in de eerste eeuwen christen?

  23-06-2023

In de eerste eeuwen van onze jaartelling hadden mensen verschillende redenen om zich aan te sluiten bij het christendom. Voor zijn afscheidsrede als hoogleraar Nieuwe Testament en onderzoekshoogleraar Vroege Christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit deed Riemer Roukema onderzoek naar deze redenen. Waarom werden mensen in de eerste eeuwen christen? In een interview aan het Nederlands Dagblad ging hij in op dit onderzoek.

Lees meer


April 2022

Augustinus: Wees als christen trouwe maar kritische burger

  05-04-2022

Een van Augustinus’ drie kerkmodellen betrof de verhouding tussen de aardse stad en de stad Gods. Dit werd een richtsnoer voor reflectie op de relatie tussen staat en kerk en tussen de aardse en de hemelse kerk.

Lees meer


Februari 2022

De vinger van Constantijn

  25-02-2022

In een mensenleven verandert het christendom in het Romeinse Rijk van een vervolgde geloofsgemeenschap in de dominante godsdienst. Daarachter zit mede de hand van keizer Constantijn de Grote, die in 272 –1750 jaar geleden– wordt geboren.

Lees meer

Augustinus: Geef nieuwe kans na strafbaar feit

  01-02-2022

Mensen die in de fout zijn gegaan, verdienen een herkansing. In onze samenleving is voor herstel en vergeving echter nauwelijks ruimte. Inzichten van de kerkvader Augustinus kunnen ons hierin verder helpen.

Lees meer


November 2021

Derde Week van de Vroege Kerk: samen luisteren naar eerste christenen

  13-11-2021

Voor de derde keer vindt vanaf maandag de Week van de Vroege Kerk plaats. „Ik kijk er naar uit om samen te luisteren naar wat de Vroege Kerk ons wil leren”, zegt prof. dr. M. A. van Willigen.

Lees meer


Oktober 2021

Augustinus verbindt lezers uit kring van Rome en Reformatie

  25-10-2021

Augustinus blijft 'hot'. Het afsluitende deel van de serie werken van Augustinus, zaterdag gepresenteerd, markeert zeker geen eindpunt in de bezinning. "Mensen zijn blijvend op zoek naar spirituele verdieping."

Lees meer

Megavertaalproject van werken van Augustinus geklaard

  21-10-2021

Het werk zit erop en het was een megaklus. Ruim dertig boeken met vooral preken van Augustinus, bij elkaar bijna 9500 bladzijden, zijn nu in het Nederlands vertaald.

Lees meer


September 2021

Ambrosius zag maagdelijkheid als superieure weg naar hemel

  10-09-2021

De maagdelijke staat is volmaakter dan het huwelijk, vond kerkvader Ambrosius. Wie maagd is, zich onthoudt van seksualiteit, verkeert in de situatie van vóór de zondeval, het paradijs. "Het maagdom brengt de gelovige op het niveau van de engelen."

Lees meer


Juni 2021

Ambrosius minder stellig over erfzonde en vrije wil dan Augustinus

  11-06-2021

Kerkvader Ambrosius huldigde een minder stringente visie op erfzonde en genade dan Augustinus, zo betoogde prof. dr. A. Dupont vrijdag tijdens een driedaags congres over Ambrosius in Apeldoorn.

Lees meer


Mei 2021

Vroege christen viel op door eerbied voor ieders leven

  22-05-2021

Respect voor het leven staat in het vroege christendom centraal. Het leven wordt gezien als Gods gave. Daarom gaan de gelovigen er zorgvuldig mee om. Ze hebben hun medemensen lief als zichzelf.

Lees meer