Actualiteit

November 2023

Eén van de opmerkelijkste kenmerken van vroegchristelijke handschriften

  27-11-2023

In een artikel op zijn blog Canon Fodder gaat Michael J. Kruger,  professor Nieuwe Testament en vroege christendom aan de Reformed Theological Seminary, Charlotte, NC, Amerika, in op het fenomeen van de zogenaamde "nomina sacra". De "nomina sacra" omvatten de afkorting van heilige namen zoals "God", "Heer", "Christus" en "Jezus" door middel van een specifieke methode, waarbij de eerste en laatste letters van de namen met een horizontale streep erboven worden gebruikt.

Lees meer

Archeologische bewijzen voor vrouwelijke diakens in vroegchristelijke kerk

  20-11-2023

Archeologen hebben bij de Israëlische havenstad Aschdod de fundamenten van een vierde- of vijfde-eeuwse basiliek ontdekt, inmiddels al de 'Kerk van de diaconessen' genoemd.

Lees meer


September 2023

Retraite GZB: Leren van gebedspraktijk van Augustinus en Ambrosius

  06-09-2023

Tijdens een retraite in Zeist, georganiseerd door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) voor predikanten en kerkelijk werkers, belichtte emeritus predikant dr. A.J. Plaisier het belang van gebedspraktijken uit de tijd vóór de Reformatie.

Lees meer


Juni 2023

Waarom werden mensen in de eerste eeuwen christen?

  23-06-2023

In de eerste eeuwen van onze jaartelling hadden mensen verschillende redenen om zich aan te sluiten bij het christendom. Voor zijn afscheidsrede als hoogleraar Nieuwe Testament en onderzoekshoogleraar Vroege Christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit deed Riemer Roukema onderzoek naar deze redenen. Waarom werden mensen in de eerste eeuwen christen? In een interview aan het Nederlands Dagblad ging hij in op dit onderzoek.

Lees meer


April 2022

Augustinus: Wees als christen trouwe maar kritische burger

  05-04-2022

Een van Augustinus’ drie kerkmodellen betrof de verhouding tussen de aardse stad en de stad Gods. Dit werd een richtsnoer voor reflectie op de relatie tussen staat en kerk en tussen de aardse en de hemelse kerk.

Lees meer


Maart 2022

Jezus in Arabië: het volgen van de verspreiding van het christendom in de woestijn

  13-03-2022

Tot op heden vormen diverse literaire bronnen de enige aanknopingspunten voor het vroege doordringen van het christendom in Arabië, het zogenaamde Arabisch schiereiland, waartoe in de Oudheid ook delen van Jordanië en Syrië werden gerekend. In een artikel in Biblical Archaeology Review beschrijft Ahmad Al-Jallad, Hoogleraar Arabische studies aan de Ohio State University, een archeologische vondst die mogelijk teruggaat tot de periode waarin het Arabische christendom opkwam.

Lees meer


Februari 2022

De vinger van Constantijn

  25-02-2022

In een mensenleven verandert het christendom in het Romeinse Rijk van een vervolgde geloofsgemeenschap in de dominante godsdienst. Daarachter zit mede de hand van keizer Constantijn de Grote, die in 272 –1750 jaar geleden– wordt geboren.

Lees meer

Augustinus: Geef nieuwe kans na strafbaar feit

  01-02-2022

Mensen die in de fout zijn gegaan, verdienen een herkansing. In onze samenleving is voor herstel en vergeving echter nauwelijks ruimte. Inzichten van de kerkvader Augustinus kunnen ons hierin verder helpen.

Lees meer


November 2021

Derde Week van de Vroege Kerk: samen luisteren naar eerste christenen

  13-11-2021

Voor de derde keer vindt vanaf maandag de Week van de Vroege Kerk plaats. „Ik kijk er naar uit om samen te luisteren naar wat de Vroege Kerk ons wil leren”, zegt prof. dr. M. A. van Willigen.

Lees meer


Oktober 2021

Augustinus verbindt lezers uit kring van Rome en Reformatie

  25-10-2021

Augustinus blijft 'hot'. Het afsluitende deel van de serie werken van Augustinus, zaterdag gepresenteerd, markeert zeker geen eindpunt in de bezinning. "Mensen zijn blijvend op zoek naar spirituele verdieping."

Lees meer