Het Begin

De rubriek ‘Het Begin’ omvat allerlei informatie ten aanzien van de geschiedenis van de vroeg-christelijke kerk.

Ga naar Het Begin


Kerkvaders

De vroeg-christelijke kerk heeft een groot aantal mensen gekend dat een belangrijk stempel heeft gedrukt op de leer en de structuur van de kerk.

Ga naar Kerkvaders


Actualiteit

De vroeg-christelijke kerk en de actualiteit van vandaag.

Ga naar Actualiteit


Links

Verwijzingen naar vroeg-christelijk materiaal op het internet.

Ga naar Links


Begrippen

Een lijst met voor de vroeg-christelijke kerk belangrijke begrippen.

Ga naar Begrippen


Timeline

Hier vindt u een interactief overzicht van de gebeurtenissen uit de geschiedenis van de vroeg-christelijke kerk.

Ga naar Timeline


Kaarten

Hier vindt u kaarten die betrekking hebben op de geschiedenis van de vroeg-christelijke kerk.

Ga naar Kaarten


Boeken

Bent u op zoek naar specifieke boeken over de vroege kerk? Zoek ze hier op en bestel ze eventueel meteen.

Ga naar Boeken


Marturia

Marturia is een e-magazine over de betekenis van de vroege kerk voor vandaag. De doelstelling van Marturia is om te getuigen van het christendom van de eerste eeuwen, in het bijzonder dat van de tweede eeuw, tot inspiratie van de Kerk van vandaag. Hiermee wil Marturia een bijdrage leveren aan de bevordering van het historisch bewustzijn van de hedendaagse kerk.

Ga naar Marturia